Back to top
Publikacja: 07.02.2024
Studenci z Węgier z wizytą w Instytucie Felczaka w ramach programu „Student Mentoring Program”
Edukacja

Węgierscy studenci, biorący udział w wyjeździe studyjnym do Warszawy w ramach programu stypendialnego Polsko-Węgierskiej Izby Gospodarczej, odwiedzili we wtorek Instytut Felczaka. Podczas spotkania wysłuchali wykładu prof. dr hab. Katarzyny Żukrowskiej ze Szkoły Głównej Handlowej poświęconego najnowszej historii gospodarczej Polski oraz perspektyw rozwoju dla polskiej gospodarki.


W 2023 roku Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza uruchomiła „Student Mentoring Program” dla osób studiujących na uczelniach wyższych na Węgrzech. Celem inicjatywy „jest zapewnienie informacji i rozwoju wiedzy na temat stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Polską a Węgrami oraz wspieranie zdobywania praktycznych doświadczeń podczas wizyty studyjnej w Polsce oraz ułatwianie nawiązania kontaktów z podmiotami gospodarczymi”.

Profesor dr hab. Katarzyna Żukrowska przybliżyła węgierskim studentom historię transformacji polskiej gospodarki po roku 1989, zwróciła uwagę na najważniejsze cechy charakterystyczne polskiego rynku oraz opowiedziała o potencjalnych zagrożeniach, z którymi gospodarka Polski może być zmuszona poradzić sobie w najbliższej przyszłości.

Grupa studentów w ramach wizyty studyjnej złożyła również wizytę m.in. w ambasadzie Węgier w Warszawie.


Zdjęcia: KG,AK: