Back to top
Publikacja: 25.01.2024
Prezentacja Wystawy Wyszehradzkiej w Instytucie Felczaka
Edukacja

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka prof. Maciej Szymanowski oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Szeptycki uroczyście otworzyli w czwartek Wystawę Wyszehradzką.


Wystawa składa się z nowocześnie zaprojektowanych siedmiu pylonów tematycznych i dwóch totemów. Fot. GK


Celem wystawy jest promocja wspólnego dziedzictwa historycznego i współpracy krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także podkreślenie silnych więzi historycznych, kulturowych, politycznych (wspólnota celu), a także gospodarczych między Polską, Węgrami, Czechami i Słowacją.


Dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski (z lewej) oraz wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Szeptycki. Fot. GK


– Ten region Europy jest jednym z trzech najszybciej rozwijających się w naszej kuli ziemskiej – zauważył podczas uroczystości pomysłodawca wystawy prof. Maciej Szymanowski, zwracając uwagę na ogromną siłę gospodarczą i różnorodność „Europy Wyszehradzkiej”. 

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Andrzej Szeptycki zwrócił uwagę na znaczenie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w wymiarze naukowym i na możliwości pogłębiania współpracy akademickiej w ramach programu Erasmus czy też w ramach stypendiów przyznawanych przez Wyszehradzki Fundusz Stypendialny.


Fot. GK


Autorem tekstu wystawy – prezentowanego w czterech językach: po polsku, czesku, słowacku i węgiersku – jest członek Rady Instytutu Felczaka dr Marek Natusiewicz. 


Nowoczesną koncepcję graficzną opracował z kolei dr Grzegorz Augustyn z Signum Project Sp. z o.o. Fot. GK


Wystawa będzie prezentowana podczas różnego rodzaju międzynarodowych wydarzeń i konferencji. Będzie również pokazywana w kilkunastu polskich szkołach, w których Instytut Felczaka prowadzi bezpłatną naukę języka węgierskiego. 

(J)