Back to top
Publikacja: 23.01.2024
Raport Pew Research Center: Język i tradycja wyjątkowo ważne dla Polaków oraz Węgrów
Obyczaje

Polacy oraz Węgrzy przywiązują największą w Europie wagę do języka, tradycji i zwyczajów jako kluczowych elementów narodowej tożsamości - wynika z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center w ponad 20 krajach świata.Tegoroczni maturzyści zatańczyli w styczniu tradycyjnego poloneza podczas miejskiej studniówki na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Fot. Artur Reszko/PAP


„Wyniki badania przeprowadzonego przez Pew Research Center pokazują, że język i zwyczaje są kluczowymi elementami tożsamości narodowej” – informują autorzy sondażu przeprowadzonego w 23 krajach świata.

Średnio 91 proc. respondentów w ponad dwudziestu państwach objętych badaniem uważa, że znajomość dominującego języka w danym kraju jest ważna, aby móc być uważanym za prawdziwego członka narodu. Najmocniej przekonanie to widać w przypadku Węgrów i Holendrów - 96 proc. pytanych wskazało na wagę znajomości języka. Na kolejnym miejscu wśród Europejczyków w tej kategorii znaleźli się Francuzi (95 proc.), Polacy (94 proc.), a także ex aequo Niemcy, Włosi oraz Szwedzi (po 92 proc.). Po drugiej stronie skali w tej kategorii są Amerykanie (78 proc. pytanych w USA sądzi, że język jest kluczowy dla narodowej tożsamości), a także Japończycy oraz mieszkańcy Izraela (po 80 proc.)

Wśród ankietowanych w różnych państwa świata średnio 81 proc. jako kluczową dla narodowej tożsamości uznawało również znajomość zwyczajów oraz tradycji danego państwa. Na Węgrzech i w Polsce odsetek respondentów podzielających ten pogląd wyniósł jednak aż 91 proc. (dla 62 proc. Węgrów znajomość tradycji jest bardzo ważna, a dla 29 proc. dość ważna, tymczasem dla 48 proc. Polaków jest to rzecz bardzo ważna, a dla 43 proc. dość ważna). Po drugiej stronie skali w tej kategorii znalazły się Izrael (tradycja ważna dla 58 proc. pytanych), Szwecja (61 proc.). Niemcy (63 proc.) oraz Stany Zjednoczone (71 proc.). 

Autorzy raportu zaznaczają, że wśród respondentów na całym świecie zdania dotyczące wagi miejsca urodzenia czy wyznawanej religii były dużo bardziej podzielone. W ponad 20 państwach świata średnio 58 proc. ankietowanych uznało, że dla narodowej tożsamości ważny jest fakt urodzenia się w danym kraju. Jednocześnie Polacy znaleźli się na pierwszym miejscu w Europie, dla których fakt urodzenia się w danym państwie ma istotne znaczenie (odpowiedziało tak 84 proc. pytanych). Na drugiej pozycji uplasowali się Węgrzy (66 proc. przykłada wagę do miejsca urodzenia), przed Grekami (61 proc.), Włochami (58 proc.) i Hiszpanami (53 proc.). Po drugiej stronie skali znaleźli się Szwedzi (wagę miejsca urodzenia dla narodowej tożsamości deklaruje zaledwie 19 proc.) oraz Niemcy (30 proc.) i Holendrzy (38 proc.). „Państwa, w których imigranci stanowią mniejszą część populacji, przykładają większa wagę do miejsca urodzenia jako elementu tożsamości narodowej. Z kolei mieszkańcy krajów o większym odsetku imigrantów są bardziej skłonni akceptować osoby urodzone poza granicami kraju jako prawdziwych obywateli swego państwa” – zauważają eksperci Pew Research Center.

Średnio 42 proc. pytanych w 23 krajach świata uznało zaś za kluczowy aspekt tożsamości wyznawanie religii, która jest dominująca w danym kraju. W tym aspekcie najbardziej zasadniczy są mieszkańcy Nigerii (religia jest ważnym czynnikiem dla 88 proc. pytanych), Kenii (87 proc.) oraz Indonezji (86 proc.). W Europie największą rolę wyznawania dominującej religii dla tożsamości narodowej widzą Grecy (61 proc.), Polacy (57 proc.), Włosi (43 proc.) oraz Węgrzy (41 proc.). Zupełnie inne podejście w tej kwestii prezentują Szwedzi (religia jest ważnym elementem tożsamości dla 10 proc. respondentów), Francuzi (17 proc.) oraz Hiszpanie (23 proc.).

(J)