Back to top
Publikacja: 27.12.2023
Czeski minister środowiska Petr Hladík w wywiadzie dla CTK o poprawie stanu powietrza i lepszych relacjach z Polską
Polityka

„Współpraca między Republiką Czeską a Polską jest bardzo dobra również w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu” – zauważył minister środowiska Petr Hladík. W środowym wywiadzie dla Czeskiej Agencji Prasowej CTK zwrócił uwagę na fakt, że podpisanie polsko-czeskiego porozumienia w sprawie kopalni Turów, a także memorandum o poprawie stanu powietrza po obu stronach granicy doprowadziło „do znacznych postępów” dotyczących zarówno stanu powietrza, jak i wzajemnych relacji. Czeski minister zaprosił już nową polską ministrę środowiska Paulinę Hennig-Kloskę do złożenia oficjalnej wizyty w Pradze.


Czeski minister środowiska Petr Hladik. Fot. Michal Krumphanzl/PAP/CTK


Przedstawiciele władz w Warszawie i w Pradze spór dotyczący wydobycia w kopalni węgla brunatnego Turów zakończyli formalnie 3 lutego 2022 roku. Rozmowy prowadzące do porozumienia rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku po tym, jak Czesi wnieśli skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Zgodnie z ubiegłorocznym porozumieniem Czesi wycofali skargę z TSUE. W zamian za zgodę na kontynuowanie wydobycia otrzymali 45 milionów euro rekompensat, z czego 35 milionów euro stanowił transfer między dwoma krajami, a 10 milionów euro zobowiązała się przekazać fundacja PGE. 

Podpisanie porozumienie zakończyło „okres zamrożenia czy zahamowania bardzo dobrych relacji polsko-czeskich” – mówili w ubiegłym roku przedstawiciele rządów w Warszawie oraz w Pradze. Porozumienie przewidywało również dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, budowę wału ziemnego oraz zgodę na monitoring środowiskowy. I na ten ostatni element zwrócił uwagę minister Petr Hladik w wywiadzie dla Czeskiej Agencji Prasowej CTK. „Obecnie Republika Czeska ma prawo do monitorowania hałasu, pyłu i wód gruntowych w pobliżu kopalni Turów i wejścia na jej teren” – podkreślił czeski minister środowiska w rozmowie z CTK.

Z kolei portal CEEnergyNews zauważył, że przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej wzywają swoje rządy do ściślejszej współpracy w stawianiu czoła wyzwaniom transformacji energetycznej i podkreślają, że przed krajami V4 – Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami – stoją podobne wyzwania i trudności. Jak informuje portal podczas grudniowych rozmów pomiędzy słowackim wicepremierem i ministrem środowiska Tomášem Tarabą, ministrem środowiska Republiki Czeskiej Petrem Hladíka i węgierskiego ministra energii Csaby Lantosa zwrócono uwagę na wspólne problemy dotyczące między innymi ochrony wód, lepszego wykorzystania źródeł odnawialnych i efektywniejszego wykorzystania Funduszu Modernizacyjnego.

(J)