Back to top
Publikacja: 19.12.2023
Magyar Nemzeti Bank kolejny miesiąc z rzędu obniżył stopy procentowe
Ekonomia

Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank) zgodnie z oczekiwaniami inwestorów i komentatorów finansowych obniżył główną stopę procentową o 75 punktów bazowych do 10,75 proc. Dzisiejsza obniżka stopy bazowej była już trzecią w 2023 roku.


Węgierski bank centralny znów obniżył stopy procentowe. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. 3844328/Pixabay


Walcząc z wysoką inflacją węgierski bank centralny w latach 2021–2022 podniósł stopy procentowe do poziomu 13 proc., a następnie przez jedenaście posiedzeń z rzędu utrzymywał główną stopę procentową bez zmian. Pod koniec września główna stopa procentowa wynosiła więc właśnie 13 proc. i była na najwyższym poziomie od lutego 2000 roku. W październiku Magyar Nemzeti Bank rozpoczął cykl obniżek, obniżając referencyjną, trzymiesięczną stopę depozytową o 0,75 punktów procentowych. Identyczny ruch wykonał w listopadzie. Po dzisiejszej obniżce o kolejne 0,75 punktów procentowych do 10,75 proc. stopa bazowa na Węgrzech i tak pozostaje jednak najwyższa we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Do stanowczego luzowania polityki pieniężnej w celu ożywienia węgierskiej gospodarki nawołuje od tygodni między innymi szef rządu w Budapeszcie Viktor Orbán. Prezes Narodowego Banku Węgier György Matolcsy przekonuje jednak, że chociaż inflacja nad Dunajem w ostatnich miesiącach bardzo mocno spadła (z niemal 26 proc. do niecałych 8 proc.), to jest ona wciąż zbyt wysoka, aby bank centralny mógł pozwolić sobie na radykalne obniżki stóp procentowych. Przedstawiciele banku wskazywali więc w publicznych wystąpieniach, że tempo luzowania wynoszące 0,75 pkt. proc. miesięcznie zostanie więc utrzymane co najmniej do lutego 2024 roku.

Polska Rada Polityki Pieniężnej (RPP) we wrześniu obniżyła główną stopę procentową aż o 75 punktów bazowych, a w październiku obniżyła ją jeszcze o 25 punktów bazowych do 5,75 proc. (to najniższy poziom w Europie Środkowej). W listopadzie i w grudniu członkowie RPP nie zdecydowała się jednak na kolejne obniżki. 

Analitycy finansowi i inwestorzy spodziewają się, że 21 grudnia Czeski Bank Narodowy (Česká národní banka, ČNB) obniży bazową stopę procentową o 25 punktów bazowych (obecnie wynosi ona 7 proc.). W przypadku Słowacji (będącej w strefie euro od 1 stycznia 2009 roku) politykę monetarną ustala Europejski Bank Centralny.

(J)