Back to top
Publikacja: 28.11.2023
SZLAKAMI PRZYJAŹNI. Drugie spotkanie studentów polskich ośrodków hungarologicznych w Instytucie Felczaka
Edukacja

W poniedziałek kilkadziesięcioro studentów hungarystyki z Krakowa, Poznania i Warszawy ponownie zagościło w Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Nie było to jednak zwyczajne spotkanie filologów, ale fascynująca podróż przez tajniki etykiety biznesowej, protokołu dyplomatycznego i sztuki prezentacji. – Spotkania z ekspertami miały na celu „wyciągnięcie” polskich hungarofilów z klasycznego myślenia filologicznego i dostarczenie bodźców pozwalających na ugruntowanie posiadanej już przez nich wiedzy, nabycie nowych umiejętności przydatnych w życiu codziennym każdego studenta, jak i przygotowanie do świadomego wejścia na rynek pracy – zauważa wicedyrektor Instytutu Felczaka Agnieszka Barátka. Spotkanie hungarystów przepełnione nauką, kulturą i historią zakończy się w środę. 


W poniedziałkowy wieczór siedziba Instytutu Felczaka na warszawskim Mokotowie rozbłysnęła w węgierskich barwach. Fot. AB


Po intensywnych warsztatach uczestnicy obejrzeli film dokumentalny „Kurierskim szlakiem. Azymut Węgry” w reżyserii Grzegorza Kubaszki, który stał się inspiracją do dyskusji o patronie instytutu profesorze Wacławie Felczaku i refleksji nad dziedzictwem tego wybitnego historyka i znawcy relacji polsko-węgierskich.


Źródło: YouTube


Historyk i polonista profesor István Kovács oraz dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski podzielili się osobistymi wspomnieniami o Wacławie Felczaku i wiedzą o jego spuściźnie naukowej. Dyskusja nie skupiła się tylko na naukowym autorytecie profesora Felczaka czy jego ulubionych miejscach w Budapeszcie, ale także na fascynujących aspektach procesu tworzenia filmu dokumentalnego: roli sztucznej inteligencji w realizacji produkcji, doboru obsady, a także planów stworzenia filmu fabularnego.


W dyskusji o profesorze Wacławie Felczaku wzięli udział (od prawej) dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski, polonista i historyk István Kovács, a także reżyser filmu dokumentalnego o profesorze Grzegorz Kubaszko. Spotkanie poprowadził redaktor Marcin Bąk. Fot. AK


We wtorkowy poranek gości powitali uroczyście dziekan Wydziału Neofilologii UW prof. UW dr hab. Robert Małecki, kierownik Katedry Hungarystyki UW dr Csilla Gizińska, ambasador Węgier w Polsce dr Zsuzsanna Orsolya Kovács oraz dyrektor Instytutu Felczaka Maciej Szymanowski.


Opowieść profesora Istvána Kovácsa tradycyjnie zachwyciła słuchaczy. Fot. AK


Na uczestników czekały ciekawe wykłady – prof. István Kovács opowiedział, jak „Dwa narody w nas się zjednoczyły…” , a dr hab. Róbert Milbacher z Uniwersytetu Peczu wygłosił prelekcję pod tytułem „Petőfi, a normaszegő” („Petőfi, łamacz norm”). Doktor Csilla Gizińska przeprowadziła również rozmowę z autorem książki „Legendahántás” Róbertem Milbacherem. Wykład Róberta Milbachera o Sándorze Petőfim. Fot. AK


Uczestnicy spotkania wzięli również udział w konkursie recytatorskim poezji Sándora Petőfiego, a także w koncercie „Nagy Albert és zenekara”. Wtorkowy wieczór zakończyło węgierskie karaoke w Singers Music Bar. W środę uczestnicy spotkania hungarystów wspólnie zwiedzili zaś Muzeum Powstania Warszawskiego.


Źródło: YouTube


Do pierwszego spotkania studentów polskich ośrodków hungarologicznych z Krakowa, Poznania i Warszawy w siedzibie Instytutu Felczaka doszło w listopadzie 2022 roku. Wówczas przedstawiciele poszczególnych hungarystyk z Krakowa, Poznania czy Warszawy prezentowali swoje uczelnie, brali udział w studenckim sympozjum naukowym, a także w prelekcjach dotyczących węgierskiej broni, historii, sztuki translatorskiej oraz winiarstwa. Brali również udział w integracyjnej grze edukacyjnej. 

(J)