Back to top
Publikacja: 27.11.2023
Ministrowie spraw wewnętrznych Europy Środkowej zgodzili się zaostrzyć walkę z nielegalną migracją na granicach UE

W poniedziałek 27 listopada ministrowie spraw wewnętrznych sześciu krajów Unii Europejskiej ogłosili wspólną decyzję o zintensyfikowaniu działań mających na celu ochronę Unii Europejskiej przed nielegalną imigracją. W spotkaniu w Segedynie na południu Węgier, mieście położonym zaledwie 8 kilometrów od granicy Unii Europejskiej z Serbią, wzięli udział przedstawiciele krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Węgier, Czech, Słowacji), a także Austrii oraz Niemiec.


Od lewej: wiceminister spraw wewnętrznych Polski Bartosz Grodecki, minister spraw wewnętrznych Niemiec Nancy Faeser, minister spraw wewnętrznych Węgier Sándor Pintér oraz minister spraw wewnętrznych Czech Vít Rakusan pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego Grupy Wyszehradzkiej, minister spraw wewnętrznych Austrii Gerhard Karner oraz minister spraw wewnętrznych Słowacji Matús Sutaj-Estok na konferencji prasowej w Segedynie. Fot. MTI/Péter Lehoczky


– Broniąc własnych granic, Węgry chronią także bezpieczeństwo publiczne innych krajów Unii Europejskiej. Skuteczne węgierskie działania podejmowane w celu zapobieżenia nielegalnej migracji umożliwią zaś Austrii, Niemcom, Słowacji, Czechom i Polsce zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa publicznego i zapobieganie przestępstwom popełnianym przez „nieproszonych gości” – powiedział na wspólnej konferencji prasowej węgierski minister spraw wewnętrznych Sándor Pintér, podkreślając, że chociaż Węgry „są gotowe do współpracy”, to z pewnością nie zgodzą się na obowiązkową relokację migrantów, ponieważ jest to kwestia ich suwerenności.

Wyzwanie dla całej Europy

Szef czeskiego resortu spraw wewnętrznych Vít Rakušan przekonywał na konferencji prasowej, że aby uporać się z migracją, konieczne jest wspólne działanie, a ochrona granic zewnętrznych leży we wspólnym interesie krajów Europy Środkowej. Minister Rakušan podkreślił, że nielegalna migracja jest „wspólnym wyzwaniem” dla całej Europy i że systemowe rozwiązania muszą skupiać się na zapobieganiu nielegalnemu przedostawaniu się migrantów na teren Unii Europejskiej. – Nasze państwa leżą na tej samej trasie migracji. Mamy wspólne granice, a sytuacja na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej dotyka nas wszystkich – powiedział minister Vít Rakušan. Stwierdził również, że ze względu na rosnącą presję ze strony korytarza migracyjnego Bałkanów Zachodnich współpraca organów ścigania z krajami trzecimi będzie kontynuowana i zapowiedział, że czeska policja – zaangażowana w ochronę granic od 2015 r. – planuje kontynuować tę politykę również w roku 2024. Gotowość do pomocy w ochronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej zadeklarował również szef słowackiego MSW Matúš Šutaj-Eštok. Austriacki minister Gerhard Karner oznajmił zaś, że funkcjonariusze policji austriackiej, czeskiej i słowackiej skutecznie wspierają wysiłki zmierzające do ochrony zewnętrznych granic UE. 

Uratować strefę Schengen

Szefowie resortów spraw wewnętrznych krajów Europy Środkowej podkreślali na konferencji prasowej istotną rolę strefy Schengen. Szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser stwierdziła, że wprawdzie wszystkie kraje UE wolały otwarte granice wewnątrz strefy Schengen, to presja migracyjna skłoniła wiele państw członkowskich do wprowadzenia kontroli na granicach wewnętrznych. Rzeczywiście, w ostatnich miesiącach z powodu ogromnego napływu migrantów do Unii Europejskiej kilkanaście z 27 państw członkowskich wspólnoty tymczasowo przywróciło kontrole na granicach wewnętrznych ze swoimi sąsiadami. Minister Rakušan zauważył podczas konferencji, że „kontrole na granicach wewnętrznych nie są właściwym rozwiązaniem”. Zdaniem szefa czeskiego MSW „kluczem do bezpieczeństwa krajów i ich ludności jest ochrona granic zewnętrznych”. Na znaczenie strefy Schengen oraz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej uwagę zwracał również polski wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki. 

Niemiecka minister Nancy Faeser zwróciła uwagę, że konieczne są wspólne działania w walce przeciwko przemytnikom ludzi oraz wzmocnienie unijnej agencji Frontex. 

(J)