Back to top
Publikacja: 21.11.2023
Węgierski bank centralny ponownie tnie stopy procentowe
Ekonomia

Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank) drugi miesiąc z rzędu obniżył główną stopę procentową. Mimo najwyższej inflacji w Europie Środkowej Węgrzy zdecydowali, że referencyjna, trzymiesięczna stopa depozytowa zostanie obniżona o 75 punktów bazowych do 11,5 proc. Dokładnie takiego działania banku centralnego spodziewali się analitycy i komentatorzy finansowi. 


Wiceprezes Magyar Nemzeti Bank (MNB) Barnabás Virág prognozuje, że stopy procentowe mogą pod koniec roku spaść nieznacznie poniżej 11 proc. przy inflacji wynoszącej około 7 proc. rok do roku. Fot. MTI/Lajos Soós


Wcześniejsza, październikowa obniżka stóp procentowych dokonana przez Magyar Nemzeti Bank również wynosiła 75 punktów bazowych. Wówczas była jednak o 25 punktów bazowych wyższa, niż wynosił rynkowy konsensus. Listopadowa obniżka była zgodna z przewidywaniami ekonomistów. 

Węgierski bank centralny luzuje politykę pieniężną, po tym jak od września 2022 do października 2023 roku utrzymywał główną stopę procentową na poziomie 13 proc., czyli najwyższym poziomie w XXI wieku. W latach 2021–2022 Narodowy Bank Węgier (MNB) podnosił stopę referencyjną podczas siedemnastu posiedzeń, podwyższając ją w całym cyklu podwyżek aż o 1275 punktów bazowych.

Ekonomistom z Narodowego Banku Węgier (MNB) pozwala na to szybko malejące tempo wzrostu cen. Inflacja nad Dunajem zeszła ze szczytu wynoszącego 25 proc. rok do roku w pierwszym kwartale obecnego roku do 9,9 proc. w październiku. I chociaż presja inflacyjna na Węgrzech nadal się utrzymuje, a tempo wzrost jest najwyższe wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, to bankierzy centralni muszą brać pod uwagę fakt, że węgierska gospodarka pod koniec 2023 roku będzie bliska stagnacji (niewykluczona jest też recesja). Obniżki stóp dają zaś nadzieję na pobudzenie wzrostu PKB. 

Wiceprezes Magyar Nemzeti Bank (MNB) Barnabás Virág ogłosił na konferencji prasowej 21 listopada, że stopy procentowe na Węgrzech mogą pod koniec roku spaść nieznacznie poniżej 11 proc. przy inflacji wynoszącej około 7 proc. rok do roku.

W listopadzie decyzję o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie, wbrew oczekiwaniom ekonomistów, podjęła polska Rada Polityki Pieniężnej (wcześniej w październiku RPP obniżyła stopy o 25 pb., a we wrześniu członkowie RPP zaskoczyli rynek, obniżając stopy aż o 75 punktów bazowych). Czeski bank centralny decyzję o wysokości stóp procentowych podejmie 29 listopada. Słowacy nie prowadzą własnej polityki pieniężnej – w przypadku krajów strefy euro politykę monetarną ustala bowiem Europejski Bank Centralny.  

(J)