Back to top
Publikacja: 10.11.2023
Najnowsze dane o tempie wzrostu cen w Europie Środkowej. Na Węgrzech inflacja już wreszcie jednocyfrowa. W Czechach nagły wzrost po ośmiu miesiącach spadków
Ekonomia

Wartość indeksu cen towarów i usług konsumenckich (CPI) na Węgrzech spadła w październiku do 9,9 proc. z 12,2 proc. we wrześniu. Tym samym stopa inflacji rok do roku osiągnęła pierwszy raz od 18 miesięcy wartość jednocyfrową – ogłosił w piątek węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH). Jednocześnie statystycy w Czechach ogłosili, że inflacja w październiku – po ośmiu miesiącach konsekwentnych spadków – skoczyła nagle do 8,5 proc. z 6,9 proc. we wrześniu. Za nagłym wzrostem stoi jednak efekt bazy związany z ubiegłoroczną czeską tarczą antyinflacyjną. Jeśliby nie brać go pod uwagę, to inflacja w Czechach byłaby już poniżej poziomu 6 proc. 


Węgierski forint coraz wolniej traci na wartości. Fot. svecaleksandr249/Pixabay


Odczyt inflacji na Węgrzech okazał się zaskakująco pozytywny i lepszy niż spodziewali się ankietowani ekonomiści (niektórzy sądzili, że inflacja wyniesie 10,4 proc.), co było możliwe dzięki niższym cenom paliw. Inflacja na poziomie 9,9 proc. to najniższy odczyt od kwietnia 2022 roku. Symboliczny spadek poniżej 10 proc. kończy 17-miesięczny okres, w którym inflacja na Węgrzech była dwucyfrowa (w styczniu 2023 roku wyniosła rekordowe 25,7 proc. rok do roku, co było najwyższym odczytem od ćwierć wieku).

Jak wynika z danych opublikowanych dziś przez węgierski Centralny Urząd Statystyczny (KSH), ceny żywności spowolniły tempo wzrostu do 10,4 proc. (rok do roku) z 15,2 proc. we wrześniu. Inflacja przyspieszyła za to w przypadku energii elektrycznej, gazu oraz pozostałych paliw z 14,6 proc. we wrześniu do 16,1 proc. w październiku. Roczna stopa inflacji bazowej, która nie obejmuje zmiennych pozycji, takich jak żywność i energia, spadła w październiku do najniższego od 18 miesięcy poziomu 10,9 proc. z 13,1 proc. we wrześniu. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne spadły w październiku o 0,1 proc., po wzroście o 0,4 proc. miesiąc wcześniej.

Europa Środkowa na tle UE

Jednocześnie inflacja konsumencka na Węgrzech nadal była najwyższa wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej (już we wrześniu 2023 roku we wszystkich państw UE inflacja wynosiła była jednocyfrowa). Według Eurostatu inflacja na Węgrzech wyniosła w październiku 9,6 proc.

Wśród państw Europy Środkowej najniższa inflacja HICP w październiku 2023 roku była w Polsce (według danych Eurostatu wyniosła 6,3 proc. rok do roku wobec 7,7 proc. we wrześniu, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła 6,5 proc.). W skali całej Unii Europejskiej Polska zajęła tym samym siódme miejsce wśród państw o najwyższym tempie wzrostu cen. Komisja Europejska prognozuje jednak, że w roku 2024 inflacja w Polsce wyniesie 6,2 proc. i będzie najwyższa wśród wszystkich państw Unii Europejskiej. Wiele wskazuje więc na to, że cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego - wynoszący nadal 2,5 proc. - w kolejnym roku również nie zostanie zrealizowany.

W Czechach odczyt inflacji w październiku zaskoczył negatywnie. Po ośmiu miesiącach ciągłych spadków  skoczyła ona bowiem nagle do 8,5 proc. z 6,9 proc. we wrześniu (ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 8,4 proc.). Przyspieszenia tempa inflacji według Czeskiego Urzędu Statystycznego (ČSÚ) było związane ze wzrostem cen użytkowania mieszkania, wody, elektryczności, gazu oraz innych paliw. Według danych Eurostatu inflacja w Czechach była jeszcze wyższa i wyniosła 9,6 proc. (wzrost z 8,3 proc. miesiąc wcześniej). 

Z kolei na Słowacji według unijnych statystyków ceny w październiku 2023 roku rosły w tempie 7,8 proc. rok do roku. Zdaniem ekonomistów nadal wyraźny wzrost płac w Europie Środkowej stwarza umiarkowane ryzyko utrzymywania się inflacji na wysokim poziomie, w szczególności na Węgrzech czy na Słowacji.

Inflacja w strefie euro wyniosła 2,9 proc. W trzech krajach Unii Europejskiej odnotowano zaś deflację: w Danii (-0,4 proc.), w Holandii (-1,0 proc.) oraz w Belgii (-1,7 proc.).
 

(J)