Back to top
Publikacja: 27.10.2023
Diamentowy Ślad dla dr. Andrzeja Grajewskiego
Wybitne postacie

Za „wybitny kunszt dziennikarski, wnikliwość w badaniu najnowszej historii Kościoła, wieloletnią pracę na rzecz pojednania narodów Europy Wschodniej i Środkowej oraz szlachetność zaangażowania obywatelskiego” prestiżową nagrodę Diamentowy Ślad otrzymał dziś dr Andrzej Grajewski – dziennikarz, historyk, wieloletni zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny”, a przed dwoma laty gość organizowanego przez Instytut Felczaka Uniwersytetu Polsko-Węgierskiego w Krasiczynie koło Przemyśla.


Laureat wyróżnienia dr Andrzej Grajewski podczas Gali Nagrody Dziennikarskiej Ślad im. Biskupa Jana Chrapka w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich. Fot. Marcin Obara/PAP


Przyznawany od 2002 roku Ślad Diamentowy to wyjątkowo prestiżowa nagroda. Nie jest bowiem przyznawana co roku, a co kilka lat. Trafia w ręce najwybitniejszych dziennikarzy.  

W tym roku Kapituła jednogłośna zdecydowała, aby wyróżnić Śladem Diamentowym dr. Andrzeja Grajewskiego. Nagrodę wręczyli siostra Agnieszka, siostra biskupa Jana Chrapka oraz metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

Redaktor i społecznik

Dziennikarz, politolog oraz historyk w czasach PRL był działaczem antykomunistycznego podziemia, organizatorem pomocy dla osób uwięzionych i ich rodzin w Bielsku-Białej, a także redaktorem prasy podziemnej i emigracyjnej. Od 1987 roku jako aktywny członek Solidarności Polsko-Czechosłowackiej organizował przerzuty przez granicę wydawnictw podziemnych. W roku 1989 dr Grajewski organizował manifestację w Bielsku-Białej m.in. w obronie Václava Havla, a także w Cieszynie w rocznicę agresji na Czechosłowację. Autor odczytanej podczas uroczystości laudacji – prof. Andrzej Friszke – podkreślił, że dr Grajewski to prawdziwy „człowiek-instytucja”, który z pomocą humanitarną jeździł zarówno z transportami darów dla Chorwatów podczas oblężenia przez Serbów, jak i dla atakowanych przez Rosję Czeczenów. 

Od maja 1981 roku współpracował z redakcją tygodnika „Gość Niedzielny”, a w roku 1998 został zastępcą redaktora naczelnego tego czasopisma. W latach 1996-2006 był członkiem Kolegium IPN. Był również członkiem  Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych oraz współprzewodniczącym zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Autor wielu książek, w tym wydanej w roku 2011 „Papież musiał zginąć. Wyjaśnienia Ali Agcy” (napisanej wraz z Michałem Skwarą) oraz „Kompleks Judasza. Kościół zraniony. Chrześcijanie w Europie Środkowo-Wschodniej między oporem a kolaboracją” (1999). Badał także trudne relacje czesko-niemieckie.


Fot. MS


„Nagroda Diamentowy Ślad dla Andrzeja Grajewskiego jest uhonorowaniem jego drogi aktywności dziennikarskiej, intelektualnej i politycznej. To także dostrzeżenie człowieka, dla którego dziennikarstwo jest nie tylko zawodem, lecz powołaniem, służbą dobru wspólnemu. Jest to uznanie szlachetności zaangażowania obywatelskiego Andrzeja Grajewskiego. Oby jak najwięcej takich ludzi Polska miała!” – konkludował prof. Andrzej Friszke.

Wkrótce drukiem ukaże się wybór artykułów naukowych dr. Andrzeja Grajewskiego oraz książka o trudnych i fascynujących zarazem kontaktach Stolicy Apostolskiej z władzami w Moskwie począwszy od przejęcia władzy przez bolszewików. 

Wyjątkowy duszpasterz

Nagroda Dziennikarska Ślad im. bp. Jana Chrapka została ustanowiona w 2002 roku. Wśród laureatów poprzednich edycji znaleźli się Ewa K. Czaczkowska, Grzegorz Polak, Marek Zając, Krzysztof Ziemiec, ksiądz Jan Kaczkowski, Tomasz Krzyżak, Tomasz Terlikowski, Paulina Guzik oraz Monika Białkowska.

Patron nagrody – bp Jan Chrapek – jest patronem nagród dziennikarskich: Ślad i Totus medialny. Zmarły w tragicznie w wypadku samochodowych w roku 2002 został zapamiętany jako wyjątkowy duszpasterz, mentor młodych ludzi oraz hojny opiekun potrzebujących. Posiadał tytuł doktora nauk teologicznych, a jego wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, zwłaszcza w Instytucie Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, cieszyły się wśród studentów ogromną popularnością.

(J)