Back to top
Publikacja: 29.06.2023
12. Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę
Religia

W piątek 30 czerwca zakończy się tegoroczna Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę. Spotkania, w których biorą udział wierni, a także przedstawiciele węgierskiej hierarchii kościelnej, korpusu dyplomatycznego czy władz państwowych organizowane są już od dwunastu lat. Są one wyrazem więzi łączących Polskę i Węgry na płaszczyźnie wiary, historii i kultury, a także okazją do przypomnienia dziejów zakonu paulinów, który powstał na Węgrzech i stamtąd przybył do Polski.Ołtarz w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej podczas 5. Pielgrzymki Narodowej Węgrów na Jasną Górę w Częstochowie w czerwcu 2015 roku. Fot. PAP/Waldemar Deska


Jak poinformowało Biuro Prasowe JasnaGóraNews, Pielgrzymka Narodowa Węgrów do celu dotarła wczoraj. Pielgrzymi przyszli do jasnogórskiego klasztoru, aby prosić o jedność, solidarność oraz pokój na świecie. Modlitwie Węgrów przewodniczy bp József Tamás, który przez ostatnie lata wielokrotnie podkreślał, że Węgrzy są dumni ze swojej miłości do Matki Bożej, która jest ich Patronką.

– To, co wybrzmiewa dziś w Ewangelii, to potrzeba naszej łączności z Chrystusem, zrozumienia, że On nas powołał do tego, abyśmy potrafili się jednoczyć. Ta pielgrzymka jest wielką prośbą o solidarność i jedność między naszymi narodami, byśmy zmierzali do Chrystusa, bo to jest właśnie ta droga, która pomoże nam się dźwignąć z obciążeń historyczno-polityczno-społecznych i budować przyszłość – powiedział cytowany przez JasnaGóraNews biskup Tamás, podkreślając, że „bardzo ważną intencją pielgrzymki jest modlitwa o pokój na świecie oraz aby wszystkie narody mogły bezpiecznie i spokojnie żyć”.

– Pielgrzymujemy od 2011 roku. Przez ostatnie dwa lata ze względu na pandemię pielgrzymowała jedynie skromna, 30-osobowa delegacja. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku przybędziemy liczniej. Zanim udamy się do Częstochowy, zatrzymujemy się na jeden dzień w Krakowie, gdzie odwiedzamy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. W programie pielgrzymki na Jasną Górę jest złożenie kwiatów przy studni przyjaźni polsko-węgierskiej i przy epitafium smoleńskim – powiedziała Arianka Małkiewicz, koordynator pielgrzymki, cytowana przez Polską Agencję Prasową. Wspomniana „Studnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej” to umieszczona na wałach błogosławionego Euzebiusza, założyciela zakonu paulinów w XIII wieku na Węgrzech, będąca wotum uczestników drugiej Narodowej Pielgrzymki Węgrów na Jasna Górę z roku 2012.

Współorganizatorka pielgrzymki Arianka Małkiewicz podkreślała również – cytowana tym razem przez JasnaGóraNews – że Węgrzy przed przyjazdem do Częstochowy uczą się polskich pieśni takich jak „Barka” czy „Czarna Madonna”, które po przyjeździe do jasnogórskiego sanktuarium śpiewają zarówno po polsku, jak i po węgiersku.  

Pielgrzymi z Węgier co roku zgłębiają również wspólną polsko-węgierską historię. Uczą się o wspólnych królach (jak Władysław czy Ludwik) czy świętych i błogosławionych (są wśród nich Jadwiga, Kinga czy Jolanta).

Coroczne pielgrzymki Węgrów są również okazją do przypomnienia dziejów zakonu paulinów, który zanim przybył do Polski, działał na Węgrzech, a jego powstanie związane jest ściśle z czcią oddawaną Matce Bożej przez węgierskich pustelników. W 1382 roku klasztor na Jasnej Górze, który stał się sercem zakonu paulinów, założyło szesnastu węgierskich paulinów, którzy do Polski przybyli z położonego na północy kraju, mniej więcej 10 km od Zakola Dunaju Márianosztra (do dziś znajduje się w nim Sanktuarium Matki Bożej Wielkiej Pani Węgrów, a klasztor Márianosztra jest obecnie trzecim co do wielkości zespołem klasztornym na Węgrzech). 

O szczególnej czci oddawanej Bogurodzicy przez Madziarów świadczy choćby fakt, że pierwszy król węgierski Święty Stefan (997–1038) przyjął koronę króla Węgier w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, wniósł na Jej cześć bazylikę w Székesfehérvárze i oddał swój kraj we władanie Matce Boskiej, nazywając ją Królową, Orędowniczką i Patronką Węgier.


Źródło: YouTube


(J)