Back to top
Publikacja: 16.06.2023
Świetne dane Eurostatu! Ryzyko ubóstwa w Czechach, Polsce, na Słowacji i na Węgrzech dużo poniżej unijnej średniej
Ekonomia

Odsetek osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyniósł w ubiegłym roku 11,8 proc. w Czechach, 15,9 proc. w Polsce, 16,5 proc. na Słowacji i 18,4 proc. na Węgrzech. Średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 21,6 proc. Na drugim końcu skali według najnowszych danych Eurostatu znalazła się Rumunia – w tym kraju ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zagrożonych jest aż 34,4 proc. populacji. Państwa Grupy Wyszehradzkiej mogą się też pochwalić najniższym poziomem bezrobocia. 


   Bezdomny na ulicach Madrytu prosi o jałmużnę. Fot. Fabian Stratenschulte/PAP/DPA


Z najnowszych danych unijnego urzędu statystycznego wynika, że w Unii Europejskiej w 2022 roku ponad jedna piąta ludności żyjącej w gospodarstwach domowych z dziećmi na utrzymaniu była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Chodzi o 95,3 mln osób. Rok wcześniej było to 95,4 mln, czyli 22 proc. populacji Unii Europejskiej.

Według Eurostatu zagrożenie ubóstwem występuje, gdy dochód rozporządzalny danej osoby po uwzględnieniu otrzymanych zasiłków wynosi poniżej 60 proc. mediany dla danego kraju. Ryzyko „wykluczenia społecznego” dotyczy również osób, które mają poważne problemy materialne, co wylicza się na podstawie zdolności do zakupu zestawu określonych przedmiotów materialnych lub usług. Badany jest również problem „niskiej intensywności pracy” w gospodarstwie domowym.

Gdzie jest najbiedniej?

Najwyższy odsetek populacji zagrożonej biedą odnotowano w Rumunii (34 proc.), a także w Bułgarii (32 proc.), Grecji (26 proc.), w Hiszpanii (26 proc.), w Estonii (25,2 proc.), na Litwie (24,6 proc.) oraz we Włoszech (24,4 proc.)

Państwa V4 wśród najmniej zagrożonych

Kraje Grupy Wyszehradzkiej według Eurostatu należą do grona tych, w których najniższe jest zagrożenie ubóstwem, poważnymi problemami materialnymi lub bezrobociem. Najniższe wskaźniki ubóstwa odnotowano bowiem w Czechach (11,8 proc.), Słowenii (13 proc.), w Polsce (15,9 proc.), Finlandii (16,3 proc.), na Słowacji i w Holandii (po 16,5 proc.), na Cyprze (16,7 proc.), w Danii (17,1 proc.), w Austrii (17,5 proc.), na Węgrzech (18,4 proc.) oraz w Szwecji (18,6 proc.).

Najmniej bezrobotnych w Polsce i w Czechach

To kolejne dane, które jasno pokazują, że mieszkańcy Europy Środkowej i Wschodniej są w znacznie lepszym położeniu od mieszkańców większości państw Unii Europejskiej.

Według ogłoszonych w czerwcu danych Eurostatu dotyczących bezrobocia w unijnej czołówce znalazły się Polska (w której jeszcze 20 lat temu stopa bezrobocia była najwyższa w całej UE) oraz Czechy. W obu tych krajach wskaźnik bezrobocia wyniósł w kwietniu 2,7 proc. i był najniższy wśród wszystkich państw Unii Europejskiej.

W Niemczech bezrobocie w kwietniu wyniosło 2,9 proc., a na Węgrzech 3,9 proc. Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej najwyższy odsetek osób bez pracy odnotowano na Słowacji: 6,1 proc. Średnio w całej Wspólnocie stopa bezrobocia BAEL wyniosła w kwietniu 6 proc. Z kolei w strefie euro zarejestrowano średnie bezrobocie na poziomie 6,5 proc. Najwyższy poziom bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (12,7 proc.), Grecji (11,2 proc.) oraz we Włoszech (7,8 proc.).

(J)