Back to top
Publikacja: 08.05.2023
Okres strachu dla wielu tysięcy młodych Węgrów
Obyczaje

8 maja rozpoczęły się nad Dunajem egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych. Węgierscy uczniowie będą mogli sprawdzić się w języku węgierskim i literaturze w poniedziałek, matematyka we wtorek, historia w środę, angielski w czwartek i niemiecki w piątek.

 

W poniedziałek rano, zgodnie z tradycją, rozpoczyna się obowiązkowa część wiosennej sesji maturalnej roku akademickiego 2022/2023 z językiem i literaturą węgierską. Uczniowie zdają relację ze swojej wiedzy od 9 rano: 240 minut jest przeznaczonych zarówno na zadania pisemne na poziomie zaawansowanym, jak i średniozaawansowanym.

W tym roku zadania z węgierskiego były następujące: czytanie i omówienie tekstu edukacyjnego współczesnej pisarki węgierskiej o winach, następnie napisanie listu, a potem esej – analiza opowiadania Ervina Lázára lub porównanie dwóch wierszy o Mihálya Vitéza Csokonaiego (utwory autorstwa Sándora Petőfiego i Árpáda Tótha).

Według informacji węgierskiego Urzędu Oświaty, w tym roku język i literaturę węgierską może zdać 72 569 uczniów na poziomie średniozaawansowanym, a 1771 na poziomie zaawansowanym. Z informacji urzędu wynika, że w najbliższych tygodniach w 1163 miejscowościach ma ukończyć szkoły ponad 111,1 tys. osób, przy współudziale 3171 komisji. Egzaminy pisemne odbędą się od 5 do 26 maja, a ustne od 7 do 30 czerwca.

Dla tych, którzy po ukończeniu szkoły średniej wyobrażają sobie swoją przyszłość na studiach, 26 lipca będzie kolejną ważną datą: wtedy zostaną ujawnione limity punktowe, na podstawie których rozstrzygnie się, kto gdzie został przyjęty.

Źródło zdjęcia: Pixabay