Back to top
Publikacja: 11.04.2023
Najnowsza prognoza MFW: w tym roku gospodarka Czech będzie radzić sobie najsłabiej spośród krajów V4
Ekonomia

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił swoje najnowsze prognozy, zgodnie z którymi globalny wzrost gospodarczy zmaleje w tym roku z 3,4 proc. w 2022 roku do 2,8 proc. i dopiero w roku 2024 wzrośnie do 3 proc. Według ekonomistów w tym roku wartość Produktu Krajowego Brutto Polski wzrośnie o 0,3 proc., Węgier o 0,5 proc., a Słowacji o 1,3 proc. Gospodarka Czech ma zaś skurczyć się w tym roku o 0,5 proc.


Konferencja prasowa w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Waszyngtonie. Fot. SHAWN THEW/PAP/EPA


Z przedstawionej we wtorek wersji cyklicznego raportu World Economic Outlook wynika, że w 2023 roku polska gospodarka wzrośnie zaledwie o 0,3 proc., ale w roku 2024 wzrost PKB przyspieszy do 2,4 proc. Według prognoz analityków Międzynarodowego Funduszu Walutowego średnioroczna inflacja konsumencka w Polsce w 2023 roku wyniesie pod koniec roku 7,2 proc. rok do roku, a na koniec roku 2024 spowolni do 5 proc.

Zdaniem ekonomistów z MFW gospodarka węgierska, która w ubiegłym roku wzrosła aż o 4,9 proc., w roku obecnym będzie rozwijać się w tempie 0,5 proc. rocznie, a w 2024 roku przyspieszy do 3,2 procent. Według najnowszego raportu średnioroczna inflacja nad Dunajem ma wynieść w tym roku 17,7 proc., a w roku 2024 spowolni do 5,4 proc.

Na najwyższe wśród państw Grupy Wyszehradzkiej tempo rozwoju gospodarczego mogą w tym roku liczyć Słowacy. PKB tego kraju po ubiegłorocznym wzroście o 1,7 proc., w tym roku ma wzrosnąć – według ekspertów MFW – o 1,3 proc., a w roku 2024 o 2,7 proc.

Najgorzej w regionie ma w tym roku radzić sobie gospodarka Czech. Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB tego kraju ma się skurczyć w tym roku o 0,5 proc. (podobnej skali recesji spodziewają się też ekonomiści czeskiego resortu finansów, choć eksperci OECD w opublikowanej pod koniec marca prognozie spodziewali się spadku czeskiego PKB zaledwie o 0,1 proc.).

Analitycy MFW spodziewają się również płytkiej recesji w Niemczech (spadek o 0,1 proc.). Gospodarka wszystkich 20 krajów strefy euro ma wzrosnąć w tym roku o 0,8 proc. 

(JAP)