Back to top
Publikacja: 23.03.2023
Węgierska prezydent i szef parlamentu otwarcie opowiadają się za członkostwem Szwecji w NATO
Wojsko

„Rozumiem obawy niektórych węgierskich posłów, ale argumentów za przystąpieniem Szwecji do NATO jest więcej niż przeciwko [akcesji – red.]. Teraz potrzebujemy jedności” – oznajmiła dziś w mediach społecznościowych węgierska prezydent Katalin Novák. Wcześniej podczas wizyty w Islandii marszałek Zgromadzenia Narodowego László Kövér zadeklarował, że rząd w Budapeszcie „popiera ratyfikację przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO i uważa ją za moralny obowiązek, ponieważ naród szwedzki i fiński również poparł przystąpienie Węgier do sojuszu w czasach, kiedy było ono dla nich kluczowe”.


Przewodniczący węgierskiego parlamentu László Kövér (pierwszy z lewej) oraz prezydent Katalin Novák odbierają uroczystą defiladę wojskową. Fot. MTI/Noémi Bruzák

László Kövér podkreślił, że przystąpienie Finlandii zostanie ratyfikowane przez węgierski parlament już 27 marca, a głosowanie dotyczące Szwecji „w najbliższym czasie”. „Węgry nie będą ostatnie w kolejce” – oznajmił węgierski polityk. Spośród 30 państw członkowskich NATO z ratyfikacją traktatów akcesyjnych Finlandii i Szwecji poza Węgrami zwleka jeszcze Turcja, choć turecki prezydent Recep Tayyip Erdoğan zapowiedział kilka dni temu, że jego kraj przystąpi do ratyfikacji wniosku Finlandii o dołączenie do NATO.

– Byliśmy zmuszeni przeprowadzić konsultacje z marszałkami, ministrami spraw zagranicznych i parlamentarzystami obu krajów, aby upewnić się, czy postrzegają Węgry jako sojusznika, ponieważ polityczne wypowiedzi w ciągu ostatnich lat były nadmiernie wrogie i nie odzwierciedlały węgierskiej rzeczywistości – oświadczył László Kövér, nawiązując do rozmów, które w marcu Helsinkach i Sztokholmie odbyła delegacja węgierskiego parlamentu.

(JAP)