Back to top
Publikacja: 09.03.2023
Sieci Przetrwania. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Felczaka
Historia

– Powinniśmy mówić o Sieciach Przetrwania choćby ze względu na kształcenie młodzieży. Nowe pokolenia muszą wyciągać wnioski z przeszłości, bo to jest klucz do tego, abyśmy mogli żyć w wolnych państwach – zauważyła ambasador Węgier w Polsce Orsolya Zsuzsanna Kovács, otwierając w siedzibie Instytutu Felczaka międzynarodową konferencję naukową pod tytułem „Sieci Przetrwania. Ludzie byłego systemu komunistycznego po 1989 roku w polityce, gospodarce, życiu publicznym i innych segmentach życia społecznego”. 


Ambasador Orsolya Zsuzsanna Kovács


– Grono wybitnych panelistów zaszczyciło dzisiaj nasz instytut. Będziemy rozmawiać o sprawach bardzo, bardzo ważnych, które w dalszym ciągu mają wpływ na nasze życie – mówił podczas otwarcia międzynarodowej konferencji dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski.


Dyrektor Maciej Szymanowski opowiedział o swoich osobistych doświadczeniach związanych z sieciami przetrwania w polskim MSZ


– Tytuł dzisiejszej konferencji jest bardzo dobrze sformułowany. Po 30 latach sieci zależności w dalszym ciągu istnieją – stwierdził zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Karol Polejowski. 

– 30 lat to wystarczająco dużo, by na poważnie podjąć badania związane z kluczowymi pytaniami dotyczącymi sieci przetrwania dawnych funkcjonariuszy systemu komunistycznego – oznajmił dr hab. Karol Polejowski, dodając, że „przejście od systemu totalitarnego do demokratycznego dla większości funkcjonariuszy systemu komunistycznego w Polsce czy na Węgrzech było bardzo łagodne”. – Ta konferencja pokazuje, że choć po zmianie ustroju wiele rzeczy udało się zrobić, to nie udało się nam przerwać postkomunistycznych sieci przetrwania – podkreślał prof. Sandor Őze z Katolickiego Uniwersytetu im. Péter Pázmánya.


 
Goście z Węgier i pracownicy Instytutu Felczaka