Back to top
Publikacja: 24.02.2023
35. międzynarodowa konferencja Europa Karpat w Krasiczynie: dyskusje o kluczowych sprawach dla Europy Środkowej

Wojna na Ukrainie, opieka na uchodźcami wojennymi, bezpieczeństwo krajów Europy Środkowej, edukacja przyszłości, nowa polityka Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) czy autonomiczność żywnościowa Unii Europejskiej – to najważniejsze zagadnienia 35. międzynarodowej konferencji Europa Karpat, która od piątku do niedzieli odbywa się na Zamku w Krasiczynie. 


Fot. Darek Delmanowicz / PAP


W konferencji biorą udział czołowi politycy, dziennikarze, biznesmeni, a także ludzie kultury. O najważniejszych kwestiach ściśle związanych z aktualną sytuacją geopolityczną i gospodarczą, a także o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem, będą dyskutować między innymi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, wicemarszałek Senatu Marek Pęk, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, minister rodziny Anna Maląg, minister Funduszy europejskich Grzegorz Puda, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister edukacji Przemysław Czarnek, komisarz ds. rolnictwa UE Janusz Wojciechowski oraz liczni goście z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a także z Ukrainy czy Białorusi.

Współorganizatorami konferencji są Kancelaria Sejmu oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, we współpracy z Instytutem Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, GovTech, Ministerstwem Edukacji i Nauki, Ministerstwem Infrastruktury, Euroregionem Karpackim, Przemyskim Towarzystwem Kulturalnym, Klubami Europy Karpat, Uniwersytetem Ludowym Trzech Mórz, Collegium Carpathicum. Transmisja dostępna jest na sejmowym kanale w serwisie YouTube. Debaty można także śledzić na żywo na portalu Kurier.plus.


Źródło: YouTube/Sejm RP


(JAP)

PROGRAM KONFERENCJI NA ZAMKU W KRASICZYNIE

11:30     Otwarcie konferencji

Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu
Marek Kuchciński, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Minuta ciszy dla upamiętnienia rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie

12:00-12:20   Prezentacja: wyniki badań sondażowych Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz fundacji EWL nad uchodźcami z Ukrainy w Polsce

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej

Andrzej Korkus, prezes Fundacji EWL

Mariya Kuzenko, fundacja EWL

12:30-14:00   Panel I: Europa Środkowa w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa
Moderator: Przemysław Żurawski vel Grajewski, Akademia Dyplomatyczna MSZ (Polska)

Paneliści:

Paweł Jabłoński, podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Polska)
Piotr Naimski, pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w latach 2015 – 2022 (Polska)
Markiyan Malskyy, Uniwersytet Lwowski, b. ambasador Ukrainy w RP (Ukraina)
Wladimir Ponomariow, przedstawiciel Zjazdu Deputowanych opozycyjnych Rosji
Józef Majchrak, portal postoj.sk (Słowacja)

15:15-15:45  Prezentacja: Rola społeczeństwa obywatelskiego w obronie i transformacji Ukrainy

15:45-17:15  Panel II: Wsparcie i odbudowa Ukrainy na drodze do Unii Europejskiej
Moderator: Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. (Polska)

Paneliści:

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej (Polska)
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK (Polska)
Olga Semeniuk-Patkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, poseł na Sejm RP (Polska)
Mykhaylo Khariy, Centrum Transformacji Ukrainy (Ukraina)
Taras Stetskiv, Centrum Transformacji Ukrainy (Ukraina)
Paweł Śliwa, wiceprezes Zarządu PGE (Polska)
Kamil Wyszkowski, dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland (Polska)

17:30-19:00   Panel III: Archiwum Wolności Europy Karpat

Moderator: Marek Matraszek, Fundacja Dziedzictwa Rogera Scrutona (Wielka Brytania)
Paneliści:
Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie”, Telewizji Republika (Polska)
Aleksander Tomsky, politolog (Czechy)
Marián Šuplata, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja)
Ştefan Purici, prorektor ds. Relacji Międzynarodowych Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie (Rumunia)

Paruyr Hayrikyan, Unia na Rzecz Samostanowienia Narodowego Armenii (Armenia)
Jan Musiał, prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego (Polska)
Dénes András Nagy, członek Rady Programowej, Kluby Europy Karpat (Węgry)

19:00-19:30   Prezentacja centrum w Mikuliczynie

Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)

Ihor Tsependa, rektor, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)

19:45-21:00   Rada Programowa Klubów Europy Karpat

 

Sobota (25 lutego)
9:00-9:30     Projekt „Polska kultura w krajach Trójmorza oraz w krajach anglosaskich”

dr Paweł Nowakowski, Instytut Literatury

9:30-11:00    Panel IV: z cyklu edukacja przyszłości
Cyfrowa Edukacja. Cyfrowa Edukacja Młodych.

Moderator: Włodzimierz Bernacki, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. monitorowania wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki (Polska)
Paneliści:
Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki (Polska)
Jurgita Šiugždinienė, minister edukacji, nauki i sportu (Litwa)
Anda Čakša, minister edukacji i nauki (Łotwa)
Vladimír Balaš, minister szkolnictwa, młodzieży i sportu (Czechy)
László György, komisarz rządu odpowiedzialny za koordynację programu “Tanítsunk Magyarországért” Nauczajmy dla Węgier (Węgry)
Ján Horecký , minister edukacji, nauki, badań i sportu (Słowacja)
Serhiy Shkarlet, minister edukacji i nauki (Ukraina)
Tõnis Lukas, minister edukacji i badań (Estonia)
Ligia Deca, minister edukacji (Rumunia)

11:15-12:45    Panel V: Komunikacja w Europie Środkowej – nowa polityka TEN-T

Moderator: Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)
Paneliści:
Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury (Polska)
János Lázár, minister budownictwa i transportu (Węgry)
Andrej Doležal , minister transportu i budownictwa (Słowacja)
Rafał Weber, wiceminister Infrastruktury (Polska)
Artem Kovalov, członek Komisji Rady Najwyższej ds. transportu i infrastruktury, przewodniczący podkomisji ds. transportu kolejowego i przewodniczący podkomisji ds. transportu rzecznego (Ukraina)

13:00-14:30    Panel VI: z cyklu dyplomacja parlamentarna Europy Karpat (V4+)

Moderator: Ryszard Terlecki, Wicemarszałek Sejmu RP (Polska)
Paneliści:
Arkadiusz Mularczyk, sekretarz stanu ds. polityki europejskiej (Polska)
Emanuelis Zingeris, przewodniczący delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Europejskich, członek Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu (Litwa)
Richárd Hörcsik, przewodniczący Komisji Spraw Europejskich, Zgromadzenie Narodowe (Węgry)
Richard Kols, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Saeimy (Łotwa)
Haki Abazi, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia (Kosowo)
Władysław Teofil Bartoszewski, zastępca przewodniczącego Komisji Spaw Zagranicznych Sejmu (Polska)
Viacheslav Rublov, deputowany Rady Najwyżej (Ukraina)
Anna Paluch, poseł na Sejm RP (Polska)
Ewa Szymańska, poseł na Sejm RP (Polska)

15:45-17:15    Panel VII: Realizm i wartości w Europie Środkowej. Pamięci prof. Waldemara Parucha

Moderator: Jacek Karnowski, redaktor Naczelny „Sieci” (Polska)
Paneliści:
Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego (Polska)
Ihor Tsependa, rektor, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Ukraina)
Aleksander Milinkiewicz, kanclerz Wolnego Uniwersytetu Białoruskiego (Białoruś)
Imre Molnar, Stowarzyszenie im. Jánosa Esterházyego (Węgry)
Arkadiusz Adamczyk, wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych (Polska)
Jan Holzer, profesor Katedra Teorii I Metodologii Nauk o Polityce i Administracji, UMCS (Czechy)
Jan Draus, historyk, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)

17:30-19:00    Panel VIII: z cyklu Kobiety Karpat: najważniejsze wyzwania

Moderator: Anna Moskwa, minister Klimatu i Środowiska (Polska)
Paneliści:
Agnieszka Ścigaj, minister członek Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Polska)
Zsófia Rácz, komisarz ministerialny ds. kontaktów z młodzieżą, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Węgry)
Ołena Kopanchuk, deputowana, wiceprzewodnicząca Komisji Budżetowej Rady Najwyższej (Ukraina)
Inna Kuley, działaczka społeczna, założycielka Komitetu Obrony Represjonowanych (Białoruś)
Anna Hubáčkova, minister środowiska Republiki Czeskiej
Rita Tamašunienė, przewodnicząca Grupy Sejmu Republiki Litewskiej ds. kontaktów z Sejmem i Senatem RP (Litwa)

20:30-22:20 Spotkanie z artystami: Januszem Kapustą, rysownikiem, malarzem i scenografem, twórcą K-Dronu oraz Piotrem Biesem dr sztuk pięknych, artystą, rzeźbiarzem

 

Niedziela (26 lutego)
9:30   Prezentacja projektów zrealizowanych w ramach programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina

Alicja Wosik-Majewska, Interreg

10:00-11:30    Panel IX: 30 lat Euroregionu Karpackiego. Karpaty, Alpy

Moderator: Dawid Lasek, wiceprezes, sekretarz Generalny Euroregionu Karpackiego (Polska)
Paneliści:
Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Polska)
Sandor Koles, prezes Fundacji Karpackiej (Węgry)
Manu Broccard, Instytut Turystyki w Sierre HES-SO Valais (Szwajcaria)
Heino Meessen, Uniwersytet w Bernie (Szwajcaria)
Andrzej Szarata, przewodniczący Rady Naukowej Euroregionu Karpackiego, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (Polska)
Roman Shepelyak, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Wojskowej Obwodowej Lwowskiej Administracji (Ukraina)
Michal Kaliniak, dyrektor Związku Miast i Wsi Słowacji w Bratysławie (Słowacja)

11:45-13:15    Panel X: Bezpieczeństwo żywnościowe i strategiczna autonomiczność UE wobec wojny na Ukrainie

Moderator: Teresa Pamuła, poseł na Sejm RP, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Polska)
Paneliści:
Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa (Polska)
Martin Kováč, wiceminister rolnictwa (Słowacja)
Jan Golba, zastępca dyrektora w Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności (Polska)
Oleksandr Gaydu, przewodniczący Komitetu Rady Najwyższej Ukrainy ds. Polityki Rolnej i Gruntowej