Back to top
Publikacja: 23.02.2023
Pensje nominalne na Węgrzech szybko pną się do góry. Wysoka inflacja sprawia jednak, że płace realne maleją

W grudniu 2022 roku średnie zarobki brutto na Węgrzech były o 18,1 proc. wyższe niż w tym samym miesiącu 2021 roku. Średnie zarobki netto były zaś o 18,7 proc. wyższe niż w grudniu ubiegłego roku – ogłosił w czwartek węgierski Centralny Urząd Statystyczny (Központi Statisztikai Hivatal). Przeciętne zarobki brutto pracowników etatowych w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 5 osób, w instytucjach budżetowych oraz znaczących pod względem zatrudnienia organizacjach non-profit wyniosły 581,9 tys. forintów (równowartość około 7250 zł), a średnie zarobki netto z uwzględnieniem ulg podatkowych osiągnęły poziom 400,3 tys. forintów (równowartość około 4990 zł).


Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay 


W całym 2022 roku średnia płaca brutto w wymienionych wyżej sektorach wynosiła 515,8 tys. forintów (równowartość około 6394 zł), a średnia płaca netto z uwzględnieniem ulg podatkowych osiągnęła poziom 355,3 tys. forintów (około 4407 zł). W porównaniu z rokiem 2021 jest to wzrost o odpowiednio 17,5 i 18,2 proc.

Dla porównania, według danych podanych 20 stycznia 2023 roku przez Główny Urząd Statystyczny, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w grudniu 2022 roku w porównaniu z grudniem 2021 roku było wyższe o 10,3 proc. i wyniosło 7329,96 zł brutto. W porównaniu z  listopadem 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zwiększyło się aż o 6,9 procent.

Inflacja konsumencka (CPI) w grudniu 2022 roku wynosiła na Węgrzech 24,5 proc. Oznacza to, że realne płace spadły w ciągu roku o 5,1 proc.

(JAP)