Back to top
Publikacja: 23.01.2023
Polska, Czechy i Słowacja w gronie zaledwie 14 państw UE spełniających referencyjny poziom długu
Ekonomia

Czechy, Polska i Słowacja znalazły się w wąskim gronie krajów Unii Europejskiej, które spełniają referencyjny poziom długu sektora instytucji rządowych i samorządowych, wynoszący 60 proc. wartości Produktu Krajowego Brutto. Poniżej średniego zadłużenia krajów Unii Europejskiej oraz strefy euro znalazły się również Węgry. Średnie zadłużenie państw UE w relacji do PKB wynosi aż 85,1 proc., a średnie zadłużenie strefy euro to aż 93 proc. PKB.


Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Welcome to All ! ツ / Pixabay 


Według najnowszych danych Eurostatu dług sektora instytucji rządowych i samorządowych Polski w relacji do PKB wyniósł na koniec III kwartału ubiegłego roku 50,3 proc. (czyli o 3,5 punktu procentowego mniej niż na koniec roku 2021).

Bardzo dobrze z poziomem zadłużenia w relacji do Produktu Krajowego Brutto radzą sobie również inne kraje Grupy Wyszehradzkiej. W przypadku Czech stosunek długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec wartości PKB wyniósł 45,2 proc., a  w przypadku Słowacji 58,6 proc.

Poniżej średniego zadłużenia Unii Europejskiej oraz strefy euro znalazły się również Węgry. Po trzecim kwartale 2022 roku relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych Węgier do węgierskiego PKB wyniosła 75,3 proc.

Wśród dziesięciu krajów o najniższym wskaźniku długu publicznego znalazły się Estonia (15,8 proc.), Bułgaria (23,1 proc.), Luksemburg (24,6 proc.), Dania (30,7 proc.), Szwecja (33,6 proc.), Litwa (37,3 proc.), Łotwa (39,9 proc.), Czechy (45,2 proc.), Rumunia (47,8 proc.) oraz Irlandia (49 proc.). Polska w zestawieniu krajów o najniższym długu publicznym znajduje się na 12. miejscu, a Słowacja na 14.

Największy stosunek długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec PKB mają Grecja (178,2 proc.), Włochy (147,3 proc.), Portugalia (120,1 proc.), Hiszpania (115,6 proc.), Francja (113,4 proc.) oraz Belgia (106,3 proc.).

(JAP)