Back to top
Publikacja: 07.12.2022
Perspektywy współpracy polsko-węgierskiej w XXI wieku. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Felczaka
Polityka

– Migracja, współpraca regionalna, praworządność. Wszystkie tematy dzisiejszej dyskusji są niezwykle aktualne i poruszają najważniejsze obecnie kwestie Europy Środkowej w kontekście relacji polsko-węgierskich – zauważył prof. Maciej Szymanowski, otwierając konferencję  „Prospects for Polish-Hungarian cooperation in the 21st century” („Perspektywy współpracy polsko-węgierskiej w XXI wieku”), która odbyła się w środę w warszawskiej siedzibie Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. W. Felczaka, poświęconej przyszłości relacji polsko-węgierskich.


Wiceprezes Warsaw Institute Liliana Śmiech oraz dyrektor Instytutu Felczaka prof. Maciej Szymanowski. Fot. JAP


Wiceprezes Warsaw Institute Liliana Śmiech zauważyła, że „historia stawia przed nami wiele wyzwań” dotyczących Europy Środkowej. – Dzisiejsza konferencja odpowiada na najważniejsze pytania dotyczące energii, kryzysu migracyjnego, praworządności czy współpracy regionalnej – podkreśliła Liliana Śmiech.

Trzy główne tematy międzynarodowej konferencji „Prospects for Polish-Hungarian cooperation in the 21st century” („Perspektywy współpracy polsko-węgierskiej w XXI wieku”), która odbyła się w środę w warszawskiej siedzibie Instytutu Felczaka to „Wiele serc Europy: Znaczenie współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej”, „Ante Portas: Stan migracji w Europie na początku lat 2020” oraz „UE vs. Polska i Węgry: Pytanie o fundusze unijne i praworządność oczami prasy”.


W pierwszej dyskusji panelowej wzięli udział przewodniczący rady nadzorczej Warsaw Institute Paweł Pawłowski, prof. UW Tomasz Grosse oraz badacz w Instytucie Nauk Politycznych MCK László Bálint Tóth. Debatę poprowadził stypendysta Instytutu Felczaka Ábel Újhelyi János. Fot. JAP


Podczas panelu „Wiele serc Europy: Znaczenie współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej” zaproszeni eksperci dyskutowali o formalnych strukturach służących współpracy międzynarodowej w regionie, a także o bezpośrednich relacjach między Polską a Węgrami. Paneliści zwrócili również uwagę na różnice w podejściu do wojny rosyjsko-ukraińskiej między rządami w Warszawie oraz w Budapeszcie, które również odciskają piętno na polsko-węgierskich stosunkach bilateralnych. Jednocześnie zarówno polscy, jak i węgierscy eksperci podkreślali, że różnice w strategii wobec konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie zmieniają faktu, że trzeba szukać możliwości współpracy na innych polach, bo jest ona korzystna zarówno dla Polski, jak i dla Węgier.

Prowadzonej języku angielskim konferencji – zorganizowanej wspólnie przez Warsaw Institute, Mathias Corvinus Collegium oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – przysłuchiwali się dziennikarze, profesorowie, analitycy oraz studenci z Polski oraz z Węgier.