Back to top
Publikacja: 15.10.2022
Węgrzy coraz bogatsi
Ekonomia

Aktywa finansowe netto na mieszkańca wyniosły w 2021 roku aż 18 060 euro, co plasuje Węgry na 29. miejscu wśród najbogatszych krajów świata. Polska w najnowszym rankingu Allianz Global Wealth Report zajęła 37. pozycję na 60 państw uwzględnionych przez autorów rankingu.


Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay


Z najnowszego raportu Allianz Global Wealth wynika, że aktywa finansowe netto węgierskich rodzin w ciągu roku zwiększyły się o 11,9 procent do 14,8 mld euro. W przeliczeniu na jednego mieszkańca aktywa finansowe wyniosły 18 060 euro, co zapewniło Węgrom 29. miejsce na liście sześćdziesięciu najzamożniejszych państw świata.

Autorzy raportu zauważają jednak, że w ubiegłym roku bardzo mocno, bo aż o 14 procent, wzrosło również na Węgrzech tempo wzrostu zadłużenia. To najwyższa wartość tego wskaźnika od kryzysu finansowego w latach 2008-2009. Mimo to tzw. wskaźnik zadłużenia (określany w procentach jako stosunek długu do wartości Produktu Krajowego Brutto) pozostał na poziomie około 25 procent, co jest wynikiem lepszym niż obserwowany w krajach sąsiadujących z Węgrami. 

(JAP)