Back to top
Publikacja: 01.06.2022
Wizerunek Rosji w Europie legł w gruzach. Najwięcej niechętnych wobec Rosji wśród Polaków. A co z Węgrami?
Polityka

Niemiecki instytut socjologiczny Latana i europejska organizacja pozarządowa Alliance of Democracies w 53 krajach świata przeprowadziły sondaż, w którym respondenci byli pytani między innymi o stosunek do Rosji. W pierwszym tego typu globalnym badaniu od wybuchu wojny na pierwszym miejscu wśród narodów negatywnie oceniających Federację Rosyjską znaleźli się Polacy (aż 87 proc. pytanych niechętnie podchodzi do Rosji). Również na Węgrzech liczba osób negatywnie oceniających Federację Rosyjską (48 proc.) wyraźnie przewyższa liczbę ankietowanych pozytywnie postrzegających Rosję (16 proc.). Autorzy międzynarodowego sondażu pytali także Polaków oraz Węgrów o to, czy należy zerwać stosunki handlowe z Rosją. 


Demonstranci w Budapeszcie nieśli ukraińską flagę oraz lalki przedstawiające ofiary toczącej się wojny Rosji na sąsiedniej Ukrainie podczas kwietniowego wiecu o nazwie Marsz Matek dla Ukrainy. Fot. NOEMI BRUZAK / MTI / PAP / EPA


W badaniu prowadzonym od marca do 10 maja wzięło udział ponad 50 tysięcy osób. Na pytanie o ogólne postrzeganie Rosji negatywne zdanie wyraziło 87 proc. Polaków, a pozytywne zaledwie 5 proc. ankietowanych nad Wisłą. W Portugalii Rosja ma złą opinię wśród 83 proc. pytanych, a dobrą wśród 4 proc. respondentów. Na Ukrainie negatywnie Rosję ocenia 80 proc. ankietowanych, a pozytywnie 6 proc. 

Również wśród Węgrów więcej jest osób negatywnie patrzących na Rosję: 48 proc. ma o niej złą opinię, a tylko 16 proc. respondentów jest przeciwnego zdania. Podobnie Rosję oceniają też np. Grecy – w tym przypadku negatywną opinię wyraziło 45 proc. pytanych, a pozytywny stosunek do Rosji zadeklarowało 22 proc. Greków.

Najbardziej pozytywnie Rosję oceniają Chińczycy (59 proc. pytanych ma o Federacji Rosyjskiej dobre zdanie, a negatywne 10 proc.). Dobrą opinią Rosja cieszy się też w Indiach (56 proc. ocenia ją pozytywnie, a 20 proc. negatywnie) oraz w Pakistanie (48 proc. pytanych ma w tym kraju dobre zdanie o Rosji, a 17 proc. ocenia Rosję negatywnie). 

Czy należy zerwać stosunki handlowe z Rosją? 

Ankieterzy przeprowadzający pierwszy taki międzynarodowy sondaż od czasu agresji Rosji na Ukrainę pytali także o to, czy należy zerwać stosunki handlowe z Rosją. Do całkowitego zerwania więzów gospodarczych z najeźdźcą gotowych jest większość ankietowanych w 31 państwach. Wśród badanych narodów, w których najwięcej jest zwolenników zaprzestania handlu z Rosją, najwięcej jest Polaków.

Na pytanie: „Czy uważasz, że Twój kraj powinien zerwać stosunki handlowe z Rosją z powodu wojny na Ukrainie?” –twierdząco odpowiedziało 76 proc. pytanych w Polsce, a przeciwne zdanie wyraziło 8 proc. Na Ukrainie za zaprzestaniem handlu z Rosją opowiedziało się 74 proc. ankietowanych, a innego zdania było 11 proc. pytanych. Wśród narodów, w których zdecydowanie przeważają zwolennicy zerwania kontaktów gospodarczych z Moskwą są również Brytyjczycy, Szwedzi, Irlandczycy, Australijczycy, Norwegowie, Hiszpanie, Kanadyjczycy i Portugalczycy.  

Najwięcej ankietowanych za utrzymaniem relacji handlowych było w Chinach (takie zdanie wyraziło 71 proc. pytanych, a przeciwną opinię miało zaledwie 9 proc.). Również na Węgrzech czy w Grecji dominują zwolennicy utrzymania stosunków handlowych z Rosją. Na pytanie o to, czy Węgry powinny zerwać kontakty gospodarcze z Rosją z powodu wojny na Ukrainie, twierdząco odpowiedziało 24 proc. respondentów. Zwolennikami utrzymania stosunków handlowych jest zaś 55 proc. pytanych Węgrów. Za dalszym handlem z Rosją jest też 56 proc. Greków. Z kolei zerwania stosunków gospodarczych chciałoby 22 proc. ankietowanych w Grecji. Również w Izraelu przeważają zwolennicy dalszego robienia interesów z Rosją (51 proc.) wobec przeciwników utrzymywania relacji handlowych (23 proc.)

Pomoc Ukrainie. Zbyt mała czy może za duża?

W tym samym badaniu przeprowadzonym przez Latanę oraz założoną przed pięcioma laty przez byłego sekretarza generalnego NATO Andersa Fogha Rasmussena organizację pozarządową Alliance of Democracies (Sojusz Demokracji) zadano również pytanie o to, czy zdaniem ankietowanych Stany Zjednoczone, Unia Europejska oraz NATO zrobiły za mało, za dużo czy wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie podczas rosyjskiej inwazji? 61 proc. pytanych Polaków wybrało odpowiedź „zbyt mało”, 36 proc., że „odpowiednio dużo”, a 3 proc., że „zbyt dużo”. 

Wśród węgierskich respondentów 18 proc. wybrało odpowiedź „zbyt mało”. 64 proc. pytanych Węgrów uważa, iż USA, UE i NATO zrobiły wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, a 18 proc. jest zdania, że „zrobiły zbyt dużo”. 

(JAP)