Back to top
Publikacja: 26.05.2022
Krzyż Komandorski Węgierskiego Orderu Zasługi dla Jerzego Snopka
Polityka

Profesor Jerzy Snopek, nauczyciel akademicki, tłumacz poezji oraz prozy węgierskiej, autor książki „Węgry: zarys dziejów i kultury”, a także kilkuset esejów, recenzji i rozpraw, były ambasador Polski na Węgrzech (w latach 2016–2022) za wkład w rozwój stosunków polsko-węgierskich i zasługi dla węgierskiej kultury został dziś uhonorowany Krzyżem Komandorskim Węgierskiego Orderu Zasługi.


Uroczysta ceremonia odbyła się w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu w Budapeszcie. Odznaczenie byłemu ambasadorowi wręczył wiceszef węgierskiej dyplomacji Levente Magyar.

Fotók: KKM Sajtó Főosztály


Doktor hab. Jerzy Snopek to historyk literatury, nauczyciel akademicki i działacz społeczny. Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa wykładał literaturę polską na Uniwersytecie Loránda Eötvösa w Budapeszcie, a także gościnnie na Katolickim Uniwersytecie Pétera Pázmánya w Piliscsabie niedaleko Budapesztu. Pracował także w Węgierskim Instytucie Kultury w Warszawie. W latach 1995–2006 był zaś dyrektorem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN. 

Jerzy Snopek jest też autorem kilkuset esejów, recenzji, artykułów, a także książek na temat kultury oraz historii Polski i Węgier (m.in. znanej książki „Węgry: zarys dziejów i kultury”), tłumaczem wielu węgierskich dzieł (w tym głośnej monografii Istvána Kovácsa „Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848–1849: Byliśmy z Wami do końca”.

W październiku 2016 roku otrzymał nominację na stanowisko ambasadora RP w Budapeszcie. To za jego kadencji powstały na Węgrzech Fundacja im. Wacława Felczaka (Wacław Felczak Alapítvány), a w Polsce Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Z jego inicjatywy na Węgrzech odsłonięto również m.in. popiersia Józefa Piłsudskiego w Budapeszcie oraz rotmistrza Witolda Pileckiego w Balatonboglár, pomnik św. Jana Pawła II w Debreczynie oraz tablicę pamiątkową poświęconą tragicznie zmarłemu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w Veszprém. 


(JAP)