Back to top
Publikacja: 06.04.2022
Dziś odbył się II etap konkursu historycznego
Edukacja

Współczesne Termopile? Nie. To czterystu najlepszych z najlepszych uczestników II etapu konkursu historycznego dla młodzieży szkół średnich: „Polska-Węgry. Historia Przyjaźni”. Dzisiaj odbył się drugi etap naszego konkursu historycznego, w którym wzięło udział ok. 400 uczestników. Łatwo nie było…

Ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych został ogłoszony 17 grudnia przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. Jego cel to podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni i braterstwa pomiędzy dwoma europejskimi narodami, których relacja została zapoczątkowana już w czasach św. Stefana oraz Mieszka I i trwa do dnia dzisiejszego.

To niezwykła inicjatywa, która służy podsumowaniu i rozpropagowaniu ponad tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej. Zakres jej rozpoczyna się od roku 1320, czyli od niezwykle ważnej koronacji na króla Polski Władysława Łokietka oraz ślubu jego córki Elżbiety Łokietkówny z królem węgierskim Karolem Robertem. Poprzez te relacje piastowsko-andegaweńskie oraz andegaweńsko-jagiellońskie dochodzimy do bitwy pod Warną w roku 1444.

Uczniowie mają szanse na zdobycie atrakcyjnych stypendiów i nagród rzeczowych, a nauczyciele laureatów na honoraria finansowe. Finał już wkrótce w Warszawie.