Back to top
Publikacja: 29.03.2022
Węgry oficjalnie poparły deklarację stwierdzającą, że wszystkie kraje mają „moralny obowiązek” wspierania Ukrainy
Wojna w Ukrainie

Przewodniczący komisji spraw zagranicznych dwunastu państw członkowskich UE, Wielkiej Brytanii i Ukrainy potępili we wspólnej deklaracji rosyjską agresję na wolną i niezależną Ukrainę. Jak poinformował Zsolt Németh, przewodniczący komisji spraw zagranicznych węgierskiego parlamentu, wśród państw, które oficjalnie poparły to oświadczenie, znalazły się również Węgry.


Bezbronni cywile ewakuowani z okolic Kijowa. Fot. AA/ABACA/PAP/Abaca


„Wzywamy do zwiększenia wsparcia humanitarnego i militarnego dla Ukrainy. Każde państwo oddzielnie, Unia Europejska oraz NATO, mają moralny obowiązek wspierać walczącą Ukrainę. Dlatego też wspieramy jak najszybsze uruchomienie procedur pozwalających Ukrainie zostać krajem kandydującym, a potem pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, po spełnieniu kryteriów członkostwa” - zgodnie oświadczyli szefowie komisji spraw zagranicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej – a więc Węgier, Polski, Czech i Słowacji – oraz Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rumunii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, a także Wielkiej Brytanii po wideokonferencji, która odbyła się 25 marca. Politycy zaproponowali również przyjęcie Ukrainy „już dzisiaj” do Inicjatywy Trójmorza, a także poparli „europejską perspektywę” dla Republiki Mołdawii oraz Gruzji, „które w przeszłości także doświadczyły rosyjskiej agresji”. 

„Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla zbrodniczych działań podjętych przez Rosję. Zabijanie bezbronnych cywilów oraz niszczenie infrastruktury mieszkalnej, szkolnej oraz medycznej wyklucza Rosję z kręgu państw cywilizowanych. Agresja zbrojna Rosji przeciwko Ukrainie jest zbrodnią wojenną” – czytamy w treści wspólnego oświadczenia. „Barbarzyńskie działania rosyjskiej armii powodują dramatyczne cierpienie ludności cywilnej oraz niszczą ukraińskie miasta i wsie” – zauważają autorzy deklaracji, podkreślając, że systematyczne bombardowania przez Rosję m.in. obiektów mieszkalnych i schronów wywołały największy kryzys migracyjny od czasów drugiej wojny światowej.

We wspólnej deklaracji przypomniano również o „nagannej i nielegalnej pomocy” udzielanej Rosji przez białoruski reżim Łukaszenki.

Szefowie komisji spraw zagranicznych parlamentów wezwali władze UE oraz NATO, „a także wszystkich zaprzyjaźnionych krajów szanujących demokrację, wolność i prawa człowieka, do wprowadzenia jak najdotkliwszych sankcji, które uniemożliwią Rosji dalsze prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie”.

Politycy zaapelowali również do Unii Europejskiej o przekazanie pomocy finansowej państwom, które przyjmują do siebie uchodźców z Ukrainy. Solidarnie oświadczyli także, że „wszyscy odpowiedzialni za agresję muszą zostać postawieni przed sądem międzynarodowym”.