Back to top
Publikacja: 12.01.2022
Przypomnienie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów
Edukacja

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w roku 2022. Edycja I.


Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie www.kurier.plus. 

2. Wniosek składa się na stronie „www.wnioski.kurier.plus” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. 

3. Wnioski można składać na okres od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 1 listopada 2022 r. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż dziewięć miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” i nie wyższa niż 90.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 14 stycznia 2022 roku. 

7. W 2022 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

  • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;

  • studia ekspertów i doktorantów;

  • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;

  • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;

  • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 19391945 na Węgrzech;

  • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80. XX wieku na Węgrzech.

Regulamin dostępny tutaj: https://kurier.plus/node/3097

Wszelkie pytania proszę kierować na adres wnioski(at)kurier.plus

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Więcej szczegółów TUTAJ