Back to top
Publikacja: 07.10.2021
Giełdy Trójmorza w Warszawie
Ekonomia

– Do tej pory mocno współpracowaliśmy na osi wschód-zachód. Teraz czas, abyśmy jako giełdy mocniej współpracowali na linii północ-południe. Jako region mamy wiele do udowodnienia, jeśli chodzi o współpracę rynków kapitałowych. W ubiegłym roku obroty na wszystkich giełdach krajów Trójmorza przekroczyły 120 mld euro. Dzięki inicjatywie Trójmorza głos mniejszych giełd jest lepiej słyszalny i jesteśmy też bardziej rozpoznawalni – powiedział prezes zarządu GPW Marek Dietl, otwierając II Edycję Konferencji Giełd Trójmorza. W konferencji wziął udział między innymi prezes giełdy w Budapeszcie Richard Vegh.


Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik przemawia w trakcie II Edycja Konferencji Giełd Trójmorza w siedzibie Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Carroll-Porczyńskich w Warszawie. Fot. PAP/Paweł Supernak


 „Mając w pamięci wartościowe rozmowy z prezesami giełd papierów wartościowych z Czech, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier w ubiegłym roku w Krakowie, doceniam kontynuację organizacji Konferencji Giełd Trójmorza i mam nadzieję, że kolejne jej edycje będą obfitowały w nowe pomysły na współpracę rynków kapitałowych naszego regionu” – napisał w liście do uczestników II Edycji Konferencji Giełd Trójmorza prezydent Andrzej Duda. List odczytał zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Piotr Ćwik. List do uczestników konferencji wystosował też premier Mateusz Morawiecki. „Rola rynku kapitałowego z centralną pozycją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z perspektywy gospodarki realnej jest nie do przecenienia” – podkreślał szef rządu w Warszawie w liście odczytanym przez członka zarządu GPW Piotra Borowskiego.

– Integracja rynków kapitałowych Europy Środkowej i Wschodniej przyniesie korzyści wszystkim: rządom, giełdom, lokalnemu biznesowi oraz całym gospodarkom i społeczeństwom. Według mnie jest to raczej konieczność niż hipotetyczna koncepcja - stwierdził podczas pierwszego dnia konferencji Alexander Saveliev, kierujący w EBOR działem wyspecjalizowanych usług finansowych i finansowania handlu. Saveliev zauważył także, że relacja kapitalizacji rynku wobec PKB w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi połowę średniej strefy euro oraz zaledwie jedną czwartą średniej państw OECD. 

Bliższa współpraca i nowi inwestorzy

– Chcemy zniwelować różnicę miedzy naszym regionem a Europą Zachodnią. Celem inicjatywy Trójmorza jest też wzmocnienie i stworzenie warunków rozwoju współpracy pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej. Kraje w regionie Trójmorza mają wielki potencjał, oferują stabilne warunki inwestowania i charakteryzują się wysokim tempem rozwoju gospodarczego – zauważył w piątek, podczas drugiego dnia Konferencji Giełd Trójmorza, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Paweł Jabłoński. Wiceszef polskiej dyplomacji podkreślił, że „po transformacji ustrojowej Polska i inne państwa regionu wykonały ogromną pracę, chcąc jak najszybciej dołączyć do zachodniego systemu bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej. Koncentrując się na integracji z NATO i UE odłożyliśmy relacje regionalne na dalszy plan”. – Dziś musimy nadrobić te zaległości, bazując na naszym wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym – zauważył minister Jabłoński, podkreślając, że współpraca między giełdami państw Trójmorza może ułatwić powstanie nowoczesnej infrastruktury cyfrowej, koniecznej do realizacji celów na przykład w zakresie bezpieczeństwa energetycznego czy polityki klimatycznej.

Uczestnicy warszawskiej Konferencji podkreślali, jak wiele korzyści dawać może współpraca w ramach inicjatywy giełd Trójmorza. – Efekt synergii jest nie do przecenienia. Musimy jednak wykazać się cierpliwością, jeżeli chodzi o wdrażanie naszych inicjatyw. Z końcem pandemii powinniśmy pomyśleć o dalszej i szerszej wspólnej promocji regionu, to może być nasz produkt flagowy – podkreślił prezes giełdy w Bukareszcie Adrian Tanase. Prezes giełdy w Bratysławie poinformował zaś, że kierowana przez niego instytucja chce już wkrótce rozpocząć popularyzację nowych produktów i wprowadzić do oferty fundusze umożliwiające Słowakom inwestycje w fundusze inwestujące na rynku nieruchomości. – Żeby nadążać za regulacjami potrzeba nam technologii, a ta potrzeba wciąż rośnie. Jest to dla nas duże wyzwanie, dlatego współpraca w ramach inicjatywy giełd Trójmorza w tym zakresie ma dla nas kluczowe znaczenie – tłumaczył Lukáš Bonko. 

Ogromny potencjał państw Trójmorza

– Kraje Trójmorza stanowią połowę Unii Europejskiej. Musimy być słyszalni, a nasza odpowiedź musi być dostrzeżona. Kluczowe jest to, że 13 giełd ma możliwość mówienia jednym głosem w kontaktach z Komisją Europejską – zauważył prezes giełdy w Pradze Petr Koblic, przekonując, że współpraca giełd regionu już teraz przynosi zauważalne efekty. 

–  Potencjał Trójmorza jest bardzo duży, chociażby ze względu na populację, średni wzrost PKB za ostatnie pięć lat czy zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne, które wynosi około 600 mld euro. Fundusz Trójmorza buduje silną bazę aktywów, angażując się w trzy pierwsze projekty inwestycyjne, które obejmują różne sektory infrastrukturalne oraz kraje regionu. Jego docelowa wielkość wyniesie 3-5 mld euro, a okres trwania to 15 lat z możliwością wydłużenia. Jest to fundusz stricte komercyjny, z zakładaną stopą zwrotu 12-15 proc. brutto – mówił w Warszawie pierwszy wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Nierada, tłumacząc, że Fundusz Trójmorza inwestuje w przedsięwzięcia infrastrukturalne w regionie w trzech obszarach: transporcie, technologiach cyfrowych i energetyce.

– W Budapeszcie tylko dwa procent kapitalizacji rynku stanowi własność instytucji z regionu, z kolei na przykład w Skandynawii jest to 20 procent. Potencjał jest więc oczywisty. Warto starać się zwiększyć transgraniczność inwestorów w ramach naszego regionu. Zwłaszcza, że obecnie więcej osób ma możliwość inwestowania na giełdzie. Uważam więc, że w długim terminie liczba inwestorów na rynku będzie rosła – zauważył prezes giełdy w Budapeszcie Richárd Végh. Prezes giełdy bułgarskiej zauważył z kolei, że dla małych giełd ogromnym wyzwaniem jest ich przeregulowanie. – W Bułgarii obserwujemy, że emitenci chcą się przenosić na rynki, które nie są tak restrykcyjnie uregulowane – zauważył Manyu Moravenov. 

– Potencjał naszego regionu pozwala nam na jasno wyrażać swoje oczekiwania. Możemy przebić się z naszym przekazem tylko wtedy, gdy robimy to wspólnie. Ponadto, Trójmorze nie może być przedsięwzięciem zamkniętym i być ograniczone tylko do dwunastu krajów. Tym bardziej cieszę się, że w naszej konferencji wzięli udział również goście z Armenii i Gruzji – mówił prezes zarządu GPW Marek Dietl, podsumowując II Konferencję Giełd Trójmorza.

Indeks CEEplus

Uczestnicy dwudniowej Konferencji w Warszawie rozmawiali również o indeks CEEplus, który publikowany jest od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. 30 września 2021 r. wartość indeksu wyniosła 1258,71, co oznacza, że notowane na regionalnych giełdach spółki, które wchodzą w skład indeksu, odnotowały w ciągu ostatniego roku bardzo solidny wzrost. 

Przedstawiciele czołowych spółek z regionu Trójmorza, wchodzących w skład indeksu CEEplus, uznali podczas panelu eksperckiego podczas II Konferencji Giełd Trójmorza w Warszawie, że Europa Środkowo-Wschodnia to nadal jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych na świecie. Podkreślili jednak, że aby utrzymać tempo wzrostu konieczne jest wspólne stawienie czoła wielu różnym wyzwaniom. – Coraz więcej inwestorów szuka możliwości zdywersyfikowanego inwestowania w awangardę spółek z krajów z regionu Trójmorza. Polski rynek kapitałowy należy do 25 najwyżej rozwiniętych na świecie, więc naszym zadaniem jest promowanie trójmorskich spółek. Cieszę się, że wspólnie z innymi giełdami oraz PZU, czyli największą instytucją finansową regionu, oferujemy nowatorski produkt inwestycyjny – zauważył Peter Niklewicz z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jak poinformowała w wydanym komunikacie warszawska giełda, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest współpomysłodawcą oraz przewodniczy inicjatywie Giełd Trójmorza. Oprócz polskiej giełdy inicjatywa obejmuje sześć kolejnych europejskich giełd: czeską, węgierską, słowacką, rumuńską, chorwacką oraz słoweńską. Drugiego dnia Konferencji rozmawiano więc między innymi właśnie o współpracy w ramach inicjatywy giełd Trójmorza. 

Inicjatywa Trójmorza zrzesza 12 państw regionu położonych między morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. W ponad dwustu regionach na tym obszarze mieszka bowiem aż 112 mln osób, czyli 30 proc. ludności Unii Europejskiej. 

(JAP)