Back to top
Publikacja: 01.10.2021
Rozmowy o Polskim Ładzie podczas spotkania ministrów Grupy V4 w Budapeszcie
Polityka

– Triumf Grupy V4 to klucz do sukcesu gospodarczego Europy – zauważył węgierski minister finansów po spotkaniu w Budapeszcie z ministrami finansów Polski, Czech i Słowacji. Mihály Varga podkreślił, że Węgry znalazły się w gronie zaledwie dziesięciu krajów UE, które zdołały już powrócić na poziom gospodarczy sprzed pandemii COVID-19.


Wspólna konferencja prasowa ministrów Grupy Wyszehradzkiej. Fot. Attila Kovacs / EPA/PAP/EPA


Reprezentujący Polskę szef resortu finansów Tadeusz Kościński podczas spotkania w Budapeszcie przedstawił ministrom finansów krajów Grupy Wyszehradzkiej główne kierunki programu Polski Ład. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, rozmowy dotyczyły również działań na rzecz odbudowy gospodarek i wyzwań finansowych w postpandemicznej rzeczywistości. 

Minister finansów Węgier zauważył z kolei, że Węgry znalazły się w gronie zaledwie dziesięciu krajów Unii Europejskiej, które zdołały już powrócić na poziom gospodarczy sprzed pandemii COVID-19. I dodał, że wiele różnych danych pokazuje, że kraje Grupy Wyszehradzkiej rozwijały się przed pandemią szybciej niż cała UE, wcześniej gospodarki państw V4 również szybciej odradzały się po pandemii COVID-19. 

Aby zilustrować stawianą przez siebie tezę, Mihály Varga podał dwa przykłady. Po pierwsze, gospodarka całej Unii Europejskiej skurczyła się w ubiegłym roku o 6,1 proc., podczas gdy recesja w państwach Grupy V4 wyniosła 4,6 proc. Po drugie, stopa bezrobocia przekroczyła w całej Wspólnocie 7,1 proc., podczas gdy w krajach Grupy Wyszehradzkiej bezrobocie wyniosło średnio zaledwie 4,1 proc. 

Uczestnicy spotkania w Budapeszcie zgodzili się na także, że do dalszego zwiększania ożywienia gospodarczego potrzebne jest prowadzenie odpowiedniej polityki fiskalnej. Potwierdzili również swoje zobowiązanie do utrzymania tempa wzrostu Grupy V4 powyżej średniej UE poprzez zwiększenie konkurencyjności, tworzenie miejsc pracy i promowanie inwestycji. 

Węgry przejęły od Polski rotacyjne przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Hasło węgierskiej prezydencji brzmi „Recharging Europe”. 

(JAP)