Back to top
Publikacja: 17.09.2021
Inauguracja Instytutu De Republica

Dziś w warszawskim hotelu Regent odbyła się uroczysta konferencja inauguracyjna Instytutu De Republica, nowego państwowego organu powołanego przez premiera Mateusza Morawieckiego do promocji i popularyzacji polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.


– Dziękuję tym, którzy przyczynili się do powstania Instututu De Republica. To instytucja, która – mam nadzieję – będzie uzupełniała działalność MEiN. Dzięki wspólnym działaniom możemy przywracać pamięć nie tylko o naszej tożsamości, lecz także o tożsamości Europy – powiedział podczas inauguracji wiceminister edukacji i nauki Włodzimierz Bernacki, podkreślając istotę działania zmierzającego do popularyzowania dorobku polskich uczonych oraz polskiego dorobku kulturowego. – Wszystko to, co może budować naszą tożsamość, jest przywróceniem i nadaniem odpowiedniego miejsca dla tożsamości kulturowej Europy – zauważył wiceminister. 


Fot. MS


Okolicznościowe słowo wstępne wygłosił dyrektor Instytutu De Republica dr hab. Bogumił Szmulik (prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Goście konferencji inauguracyjnej wysłuchali również wykładów: „Idea republikanizmu w myśli politycznej i prawnej” prof. dr. hab. Marka Szydło (przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu De Republica i wykładowcy Uniwersytetu Wrocławskiego), „Europejskie znaczenie agresji sowieckiej na Polskę 17 września 1939 roku” prof. dr. hab. Marka Kornata (członka Rady Naukowej Instytutu De Republica i wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także członka Polskiej Akademii Nauk) oraz „Cyprian Norwid o człowieku i obywatelu” dr. hab. Tomasza Korpysza, profesora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

Instytut De Republica z siedzibą w Warszawie to nowy organ, który został powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów 16 lutego 2021 roku. Głównym celem jego działalności jest promocja i popularyzacja polskiej nauki w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, wytworzenie mechanizmów i kapitału społecznego, który organizowałby się wokół idei państwowości, a także uwolnienie potencjału polskiej nauki w tych obszarach. Instytut De Republica we współpracy ze szkołami wyższymi w Polsce i na świecie, jednostkami administracji państwowej oraz ośrodkami badawczymi organizuje konferencje naukowe i seminaria. Najciekawsze prace, które będą na nich prezentowane, mają być wydawane w formie publikacji tradycyjnych i multimedialnych.

(JAP)