Back to top
Publikacja: 29.08.2021
Węgry wśród najważniejszych sojuszników Polski

Z najnowszego sondażu wynika, że niemal tysiącletnia przyjaźń między narodami polskim i węgierskim jest coraz bardziej doceniana również przez współczesnych Polaków. Ankieterzy SW Research na zlecenie rp.pl zadali proste pytanie: „Które z tych państw jest Pani/Pana zdaniem dziś najważniejszym sojusznikiem Polski”? 23,8 proc. ankietowanych wskazało Stany Zjednoczone. Aż 19,1 proc. badanych Polaków wskazało na Węgry. Na trzecim miejscu znalazły się Niemcy z wynikiem wynoszącym 12,5 proc.


Prastare powiedzenie „Polak, Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki” jest nadal aktualne. Fot. Bartosz Jankowski / PAP


Jak informuje portal rp.pl (LINK) na Wielką Brytanię jako na najważniejszego sojusznika Polski wskazało z kolei 3,9 proc. pytanych. Co ważne, ankietowani w tym badaniu mogli wskazać tylko jedną odpowiedź: do wyboru mieli zaś właśnie Stany Zjednoczone, Węgry, Niemcy, Wielką Brytanię oraz „inne państwo” (tę odpowiedź wybrało 4,1 proc. pytanych). 36,6 proc. nie miało w tej sprawie zdania. Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 24–25 sierpnia 2021 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia, a próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. 

„Rzeczpospolita” nie pierwszy raz zleciła tego typu sondaż. W 2016 roku badacze Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) pytali ankietowanych o to, które kraje są najbliższe Polsce w Unii Europejskiej. Wówczas też Węgry okazały się jednym z kluczowych sojuszników Polaków. Na pierwszym miejscu były jednak Niemcy (wskazało na nie 32 proc. pytanych), Węgry znalazły się na miejscu drugim (20,2 proc.), Wielka Brytania na trzecim (12,5 proc.), czwartą pozycję zajęła Francja (5,5 proc.), piątą Czechy (3,2 proc.), szóstą Holandia (2,6 proc.), siódmą Chorwacja (2,2 proc.), a ósmą Włochy (1,9 proc.).

12 marca 2007 roku, upamiętniając długie dobrosąsiedzkie stosunki, parlament Węgier jednogłośnie uznał 23 marca Dniem Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Cztery dni później taką uchwałę przez aklamację przyjął również polski Sejm.

(JAP)


Źródło: YouTube