Back to top
Publikacja: 27.08.2021
Mniej bezrobotnych na Węgrzech
Ekonomia

Stopa bezrobocia na Węgrzech wyniosła w lipcu 3,9 proc. Dla porównania w czerwcu wynosiła ona 4 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (KSH). Stopa bezrobocia wśród młodych w wieku od 15 do 24 lat spadła w ciągu roku o 0,1 punktu procentowego do 14,7 proc. 


Fot. Brooke Cagle on Unsplash


W lipcu na Węgrzech było 189 tys. bezrobotnych, o 4,5 tys. mniej niż w czerwcu. Trzymiesięczna średnia krocząca stosowana przez urząd statystyczny jako główny wskaźnik ilustrujący poziom bezrobocia wyniosła 4,1 proc. Liczba bezrobotnych w wieku od 15 do 74 lat spadła o 27 tys., a stopa bezrobocia zmalała o 0,6 punktu procentowego w porównaniu z rokiem 2020.

Stopa bezrobocia wśród młodych w wieku od 15 do 24 lat spadła w ciągu roku o 0,1 punktu procentowego do 14,7 proc. Mimo to młodzi stanowi ponad jedną piąta wszystkich bezrobotnych na Węgrzech. Stopa bezrobocia w grupie wiekowej 25–54 lata spadła o 0,6 pkt. proc. do 3,4 proc., a dla grupy wiekowej 55–74 o 0,5 pkt. proc. do 2,9 proc.

Liczba bezrobotnych mężczyzn wyniosła 103 tys., a ich stopa bezrobocia spadła w ciągu roku o 0,6 pkt. proc. do 4,0 proc. Liczba bezrobotnych kobiet to 94 tys., stopa bezrobocia też wynosi 0,6 pkt. proc. spadła do 2 proc. Z danych KSH wynika, że średni czas poszukiwania pracy wynosił 8,7 miesiąca, 33,8 proc. bezrobotnych szukało pracy przez co najmniej rok.

(JAP)