Back to top
Publikacja: 12.03.2021
OGŁOSZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU NA PRZEDSIĘWZIĘCIA PODEJMOWANE NA RZECZ WSPÓŁPRACY POLSKO-WĘGIERSKIEJ

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 roku złożonych w ramach otwartego konkursu ogłoszonego na stronie www.kurier.plus w dniu 3.01.2021 r. oraz po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu komisji konkursowej, ogłasza listę podmiotów, którym przyznano wsparcie:

Lp.

Nazwa wnioskodawcy

Kwota przyznanego dofinansowania

1

Fundacja Filmowa Polscy Wychodźcy

70 690,00 zł

2

Szkoła Podstawowa Sióstr Niepokalanek im. bł. Marceliny Darowskiej w Jarosławiu

68 500,00 zł

3

Fundacja Polska Zwycięska 1920-2020

26 900,00 zł

4

Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów "NUMINOSUM"

9 984,00 zł

5

Stowarzyszenie ArtMusicArtist

16 500,00 zł

6

Fundacja Młodego Kina

46 250,00 zł

7

Stowarzyszenie Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012

48 000,00 zł

8

Fundacja "Mirakle"

67 550,00 zł

9

Uniwersytet Warszawski

106 624,00 zł

10

Fundacja Splot Pamięci

69 700,00 zł

11

Fundacja Polsko-Węgierska

23 760,00 zł

12

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

59 500,00 zł

13

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Pobiednie

17 860,00 zł

14

Stowarzyszenie Lipnica Wielka

59 250,00 zł

15

Rektorat przy kościele św. Mikołaja w Jarosławiu

10 750,00 zł

16

Erdődy Kamarazenekar Alapítvány [Fundacja Orkiestry Kameralnej Erdődy]

25 000,00 zł

17

Fundacja Łączka

59 000,00 zł

18

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

40 300,00 zł

19

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

47 000,00 zł

20

Miasto Gorlice

21 900,00 zł

21

Stowarzyszenie Eko-Spol

24 000,00 zł

22

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu

28 000,00 zł

23

Powiat Tomaszowski

16 800,00 zł

24

Stowarzyszenie Robim Co Możem

30 500,00 zł

25

Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce

29 500,00 zł

26

Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin - Portowcy

58 680,00 zł

27

Fundacja Paper Beats Rock

22 200,00 zł

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski