Back to top
Publikacja: 18.05.2021
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2021

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2021
Ogłoszenie (Etap III)
dot.
naboru wniosków o udzielenie stypendiów
Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 
Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 15 lipca do 15 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:
1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.
2. Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus w zakładce „Program Stypendialny”, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku należy kliknąć  niniejszy link: formularz wniosku.
3. Wniosek można składać na okres od 15 lipca do 15 listopada 2021 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 5 miesięcy.
4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 50.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.
5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.
6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 15 lipca 2021 roku.
7. W 2021 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:
    • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
    • studia ekspertów i doktorantów;
    • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
    • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
    • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
    • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka
(-) Maciej Szymanowski

Tryb i warunki składania wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej określa Regulamin dostępny tutaj.
Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani)


Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie stypendiów w roku 2021

Ogłoszenie (Etap II )

dot.

naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 1 lipca do 15 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

2. Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus w zakładce „Program Stypendialny”, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku należy kliknąć  niniejszy link: formularz wniosku (tylko użytkownicy zalogowani)

3. Wniosek można składać na okres od 1 lipca do 15 listopada 2021 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 5 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 50.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 31 maja 2021 roku.

7. W 2021 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
 • studia ekspertów i doktorantów;
 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Tryb i warunki składania wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej określa Regulamin dostępny tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani)


 

Komunikat

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka  informuje, że zarządzeniem Dyrektora Instytutu z dnia 1 lutego 2021 roku dokonano zmiany terminu naboru wniosków o udzielenie stypendiów przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 4 lutego 2021 roku.

Ogłoszenie (Etap I - Przedłużenie)

dot.

naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie internetowej  Instytutu w dniu 3 stycznia 2021 roku.

2. Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus w zakładce „Program Stypendialny”, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku należy kliknąć  niniejszy link: formularz wniosku.

3. Wniosek można składać na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 8 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 4 lutego 2021 roku.

7. W 2021 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
 • studia ekspertów i doktorantów;
 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Tryb i warunki składania wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej określa Regulamin dostępny tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani)

Instrukcja / FAQ - problemy z wypełnieniem formularza:

Proszę o zastosowanie się do poniższych zaleceń w przypadku problemów z wypełnieniem formularza: 

 1. W przeglądarce może być otwarta jedna karta z wnioskiem, jeżeli jest otwartych kilka kart z tym samym wnioskiem, w przeglądarce pokarze się błąd o nazwie „502 Bad Gateway”. Ten sam przypadek wystąpi, gdy formularz jest otwarty w kilku przeglądarkach jednocześnie lub na kilku komputerach.
  1. Wtedy należy zamknąć wszystkie otwarte karty w przeglądarce z formularzem
  2. następnie się wylogować, jeżeli po wejściu na stronie kurier.plus, zostaniemy automatycznie zalogowani do swojego konta, następnie zamknąć przeglądarkę.
  3. Ponownie ją uruchomić,
  4. Zalogować się
  5. Wejść na „Moje Konto”
  6. Kliknąć „Moje formularze”
  7. Otworzyć formularz
  8. Wypełnić i wysłać.
  9. Jeżeli wypełniony formularz się nie wysyła należy lub nie zapisał wypełnionych pól, należy wtedy uzupełniać poszczególne punkty formularza, zapisując je po każdym wypełnieniu danego punktu.
 2. Do wypełniania wniosku zalecamy użycie przeglądarki „Chrome”, której dostawcą jest Google.

 


 

Ogłoszenie (Etap I)

dot.

naboru wniosków o udzielenie stypendiów

Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka ogłasza nabór wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku, na następujących warunkach:

1. Wnioski należy składać w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie udzielania stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej, opublikowanego na stronie internetowej  Instytutu w dniu 3 stycznia 2021 roku.

2. Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus w zakładce „Program Stypendialny”, począwszy od dnia zamieszczenia ogłoszenia o naborze. Aby przejść do wypełniania formularza wniosku należy kliknąć  niniejszy link: formularz wniosku.

3. Wniosek można składać na okres od 15 marca do 15 listopada 2021 roku. Okres, na jaki może być przyznane stypendium, nie może być krótszy niż jeden miesiąc ani dłuższy niż 8 miesięcy.

4. W przypadku stypendium wypłacanego jednorazowo, wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 80.000,00 zł. Średnia miesięczna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 10.000,00 zł.

5. W przypadku stypendium wypłacanego okresowo miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" i nie wyższa niż 10.000,00 zł.

6. Wnioski są przyjmowane w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku.

7. W 2021 roku wyznaczone zostały następujące programy stypendialne mające priorytetowe znaczenie dla realizacji ustawowych celów Instytutu:

 • kontynuacja nauki języka węgierskiego lub polskiego;
 • studia ekspertów i doktorantów;
 • przygotowanie publikacji z zakresu stosunków polsko-węgierskich i środkowoeuropejskich w kontekście Polski i Węgier;
 • przygotowanie publikacji i innych przedsięwzięć popularyzujących postać prof. Wacława Felczaka;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach 1939-1945 na Węgrzech;
 • przygotowanie wykazu żyjących potomków osób, które udzieliły pomocy Polakom w latach  80-tych XX wieku na Węgrzech.

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

(-) Maciej Szymanowski

Tryb i warunki składania wniosków o udzielenie stypendiów Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej określa Regulamin dostępny tutaj.

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani)