Back to top
Publikacja: 16.03.2020
Ogłoszenie o przyznaniu stypendium (Edycja I 2020)

GŁOSZENIE O PRZYZNANIU STYPENDIUM:

 

Działając na podstawie §5 ust. 1 i §8 ust. 1 oraz §4 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2169),  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, po rozpoznaniu wniosków o przyznanie stypendium w roku 2020 za osiągnięcia i inicjatywy podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej i po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Ekspertów,

przyznaje stypendium:

Pani Barbarze Pawluk,

Pani Sandrze Annie Treli,

Pani Nikolett Gábri,

Panu Bence Vas,

Panu Łukaszowi Kobieli,

Panu Łukaszowi Piaseckiemu,

Pani Milenie Warteckiej-Ducki,

Pani Annie Sobczak. 

 

Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Doc. Dr hab. Maciej Szymanowski