Back to top
Publikacja: 21.02.2020
I Międzynarodowe Forum Współpracy Młodych Obszaru Karpat i Inicjatywy „Trójmorza”
Kultura

 


W dniu 21 lutego rozpoczęło się jedno z wydarzeń towarzyszących 26 Konferencji Europa Karpat. Po raz pierwszy w dziejach Konferencji jeden dzień i wszystkie odbywające się wtedy wydarzenia dedykowane są specjalnie młodym mieszkańcom obszaru Europy Środkowej, przede wszystkim studentom.

 

Sesja „Od Współpracy do Integracji – fundamenty współpracy w przestrzeni społeczno- gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej” rozpoczęła się o godzinie 12.00 w Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Jakie pierwszy z prelegentów glos zabrał Marek Kuchciński, były Marszałek Sejmu RP. Podkreślił specyfikę regionu i jego skomplikowaną historię.  Zwrócił się do młodych uczestników Forum, przede wszystkim studentów i pracowników uniwersyteckich, z apelem o to, by w niedalekiej przyszłości, gdy staną się liderami społecznymi w swoich krajach, pracowali nad dalszą integracja obszaru, przy jednoczesnym zachowaniu lokalnych odrębności.

 

 

M.B