Back to top

 

 

Zakończyliśmy nabór wniosków w ramach finansowania i dofinansowania!

 

 

 


Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej ( Dz. U. 2018 r., poz. 2168) ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej.

Przedsięwzięcia muszą być realizowane w okresie od lutego do listopada 2020 roku.

Warunki realizacji przedsięwzięć, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków określa regulamin konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu: www.kurier.plus w zakładce „program dofinansowania projektów” od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

 

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku kliknij niniejszy link: formularz wniosku

Wymagane dodatkowe formularze do złożenia wniosku:

wzór budżetu przedsięwzięcia oraz informacji o źródłach finansowania - w jednym pliku Excel

harmonogram prac 2020 - wzór.docx 

 

Szablon umowy:

- Umowa o Dofinansowanie (Zał. do regulaminu) 2020 14.01.2020

 

Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2020 roku.

 

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: konkurs@kurier.plus