Back to top
Publikacja: 13.12.2019
Rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
Historia


38 lat temu, komunistyczna Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, kierowana przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, wprowadziła na terenie całego kraju Stan Wojenny. Na ulice miast wyjechały czołgi i wozy opancerzone, zamknięto szkoły i wyższe uczelnie, internowanych zostało tysiące działaczy NSZZ „Solidarność” i innych organizacji. Wiele osób zostało powołanych do wojska i objętych przepisami typowymi dla stanu wojennego. Czynny opór społeczeństwa, jak w przypadku górników w kopalni „Wujek” został zdławiony przy użyciu siły. W wyniku tych działań w różnych częściach kraju w momencie wprowadzania stanu wojennego i bezpośrednio po 13 grudnia śmierć poniosło kilkadziesiąt osób. Tysiące Polaków przebywających w momencie ogłoszenia stanu wojennego za granicą nie zdecydowało się na powrót i pozostało na emigracji.

Dzieci zapamiętały stan wojenny z powodu braku popularnego programu „Teleranek” emitowanego w niedzielę o godzinie 9.00. Zamiast niego można było obejrzeć utrzymane w katastroficznym tonie przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego.

M.B