Back to top
Publikacja: 06.12.2019
Za tydzień rusza IV Forum Przemysłowe w Karpaczu
Ekonomia

Zrównoważony rozwój a globalne wyzwania to temat, który między innymi znajdzie się wśród dyskusji podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu. Pięć lat po ogłoszeniu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, staje się on kluczowym czynnikiem kształtującym nasze strategiczne perspektywy.

Gospodarka o obiegu zamkniętym, świadomość ekologiczna i etyczne łańcuchy dostaw stanowią sedno nowego myślenia przemysłowego, które ma na celu zwiększenie konkurencyjności przy jednoczesnym rozwiązywaniu poważnych problemów globalnych, takich jak zmiany klimatu lub rosnące nierówności społeczne. Udział w forum potwierdził węgierski pełnomocnik ministra Innowacji i Technologii – Zsigmond Perenyi.

W jego panelu przeanalizowany zostanie obecny stan zrównoważonego rozwoju w naszych krajach i sposób w jaki Polska i Węgry mogłyby skorzystać z połączenia sił w różnych sektorach, aby przyczynić się do rozwiązania największych wyzwań naszych czasów.

Uczestnikami dyskusji panelowej będą także: Zbigniew Gryglas, były poseł na Sejm RP, Anna Zalewska, minister edukacji w pierwszym rządzie premiera Mateusza Morawieckiego a obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego, Paweł Dziekoński – wiceprezes zarządu Kazar Group Sp. z o.o. Dyskusję poprowadzi Andras Volom, przewodniczący V4SDG – Visegrad for Sustainability z Węgier.

Zsigmond Perenyi jest ekonomistą, od 2004 roku pracował w różnych korporacyjnych i zajmował funkcje publiczne. Współpracuje z partią Fidesz od 2010 roku. Najpierw jako sekretarz spraw zagranicznych partii, następnie jako doradca do spraw zagranicznych frakcji parlamentarnej i szef gabinetu odpowiedzialnego za sprawy międzynarodowe. Do Biura Premiera dołączył w 2013 roku. Najpierw jako doradca polityczny, a następnie jako zastępca sekretarza stanu do spraw międzynarodowych. Obecnie jest pełnomocnikiem ministra w Ministerstwie Innowacji i Technologii Węgier.

W tym roku, po raz pierwszy w ramach Forum Przemysłowego zainaugurowany zostanie cykl Wyszehradzkich Spotkań. Jest to formuła, dzięki której na konferencji promującej rozwój relacji gospodarczych będziemy mogli poświęcić więcej uwagi krajom Wyszehradzkim, a tym samym zacieśniać więzy łączące gospodarki tychże państw. Węgry będą krajem, któremu poświęcimy uwagę w pierwszej edycji tego cyklu. W ramach tej ścieżki tematycznej Forum Przemysłowego odbędą się panele dyskusyjne, rozmowy i prezentacje, do których zaproszeni zostaną goście reprezentujący instytucje państwowe i pozarządowe, mające wpływ na rozwój gospodarczych i politycznych relacji polsko-węgierskich, firmy zainteresowane wejściem na nowe rynki. Cykl ten będzie okazją do szerokiej debaty na temat nowych możliwości współpracy w kontekście toczących się procesów zmian w europejskiej i światowej gospodarce. Gośćmi wydarzenia będą również osoby reprezentujące mały i średni biznes z Polski oraz Węgier, przedstawiciele administracji publicznej, środowisk eksperckich oraz mediów. W ostatnich latach obserwujemy obiecujący rozwój współpracy polsko-węgierskiej, nie tylko na gruncie polityczno-społecznym, lecz również gospodarczym. Coraz więcej polskich firm jest zainteresowanych udziałem w przetargach publicznych na Węgrzech. Bardzo popularny jest eksport polskiej odzieży i galanterii skórzanej. Ponadto na Węgrzech rośnie liczba nabywców polskich autobusów, tramwajów, artykułów budowlanych oraz mebli.

Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech sektor rolno-spożywczy jest jedną z najważniejszych i najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, zatrudniającą znaczną część siły roboczej w przemyśle i składającą się głównie z małych i średnich przedsiębiorstw. Współpraca gospodarcza Polski i Węgier w branży rolno-spożywczej, jak również wielu innych zostanie omówiona na IV Forum Przemysłowym w Karpaczu 12-14 grudnia 2019 roku.

 

Instytut Felczaka jest dumnym Partnerem IV Forum Przemysłowego w Karpaczu.