Back to top
Publikacja: 06.12.2019
Udział polskich architektów w pracach nad pawilonem węgierskim na 17. Biennale Architektury w Wenecji
Ekonomia


W dniach 14-18 listopada br. Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk, architekci z krakowskiej pracowni BUDCUD wzięli udział w spotkaniu warsztatowym projektantów, którzy będą prezentować prace w pawilonie węgierskim na 17. Biennale Architektury w Wenecji w 2020 roku. Zwycięski projekt Dániela Kovácsa pt.: „Othernity. Reconditioning Our Modernist Heritage” opiera się na współpracy architektów z 12 pracowni z Europy Środkowej, wśród nich znaleźli się architekci z Polski. Spotkanie warsztatowe miało na celu wspólną waloryzację wstępnej propozycji projektu prezentowanego w przyszłym roku w Wenecji, jak i pracę nad indywidualnymi projektami architektów zaproszonych do realizacji projektu Dániela Kovácsa.

Dofinansowany przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka pobyt Agaty Woźniczki i Mateusza Adamczyka w Budapeszcie architekci rozpoczęli obejrzeniem dawnego domu meblowym DOMUS, którego rewitalizacja stanowi ich indywidualny wkład w projekt „Othernity”. Spacer wokół budynku służył sprawdzeniu, jak obiekt działa w tkance miasta. Ważne było również sprawdzenie, jakie funkcje może przyjąć fasada budynku oraz jak zaanimować kontakt między wnętrzem a zewnętrzną sferą budynku. Wstępny projekt rewitalizacji „DOMUSa” zakłada stworzenie nowych, „technologicznych” łaźni miejskich, dlatego też architekci wybrali się również do łaźni Király, by utwierdzić się w przekonaniu, że propozycja nowej typologii wskazanej funkcji jest kierunkiem dobrym do dalszego rozwijania.  

Warsztaty projektowe rozpoczęły się 15 listopada br. powitalną przemową kuratora pawilonu węgierskiego, Dániela Kovács oraz zapoznaniem się wszystkich architektów biorących udział w projekcie „Othernity”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia  Architektów Węgierskich. W godzinach popołudniowych  rozpoczęły się wizyty studyjne budynków, których rewitalizacja kształtuje projekt „Othernity”. Budynek domu meblowego DOMUS został „sparowany” z Centrum Kultury Újpestu, dlatego wizję lokalną polscy architekci odbyli ze słowacką pracownią Plural oraz lokalnym przewodnikiem, Szabolcsem Molnárem. Tym razem udało się architektom zwiedzić wnętrza domu meblowego DOMUS, sprawdzić stan budynku oraz aktualność rysunków, które otrzymali. Podczas wizyty sporządzili dokumentację fotograficzną zarówno wnętrza, jak i zewnętrza budynku oraz jego kontekstu.

Poza tym architekci uczestniczyli we wspólnych warsztatach dla wszystkich zespołów – warsztaty te odbyły się w kompleksie kulturalnym Müpa, gdzie – po spotkaniu z komisarz Pawilonu Węgierskiego na 17. Biennale Architektury w Wenecji, Júlią Fabényi oraz po wykładzie na temat budynku pawilonu węgierskiego w weneckim Giardini - Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk wzięli udział w oprowadzeniu kuratorskim po kolekcji Ludwig Múzeum. W przestrzeniach muzeum odbyła się również sesja zdjęciowa do przyszłego katalogu Biennale i dalszej komunikacji projektu.

Kolejnego dnia zajęcia rozpoczęły się wykładem prezentującym projekt „Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks”, który stanowił inspirację Dániela Kovácsa przy pracy nad wstępną aplikacją konkursową. Tak, jak „Lifting the curtain” był efektem współpracy projektantów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej w celu odnalezienia pereł modernizmu, tak w projekcie „Othernity” budynki modernistyczne Budapesztu stały się łącznikiem międzynarodowej sieci młodych architektów i przyczynkiem do dyskusji nad dziedzictwem modernizmu.

Po wykładzie odbyła się praca w grupach – w każdej znalazły się 3 pracownie, a co kilka godzin następowała rotacja po to, by każdy projekt został skomentowany przez każdą pracownię biorącą udział w „Othernity”. Wieczorem każdy z projektantów prezentował własną pracownię i postęp prac nad swoją częścią projektu „Othernity”. Wydarzenie było otwarte dla publiczności i cieszyło się dużą frekwencją.

W niedzielę 17 listopada przez cały dzień zespoły prezentowały własne podsumowanie warsztatów i zrewidowaną dyskusjami koncepcję rewitalizacji budynków. Po każdej z prezentacji wywiązywała się dyskusja ze wskazaniem rekomendacji oraz aspektów do rozwinięcia podczas dalszej pracy koncepcyjnej.

Przez kolejny miesiąc Agata Woźniczka i Mateusz Adamczyk będą rozwijać propozycję rewitalizacji domu meblowego DOMUS. Jak sami przyznali, „odbyte w Budapeszcie spotkanie warsztatowe okazało się niezbędne do dalszej pracy, ponieważ pozwoliło skonfrontować nasze wyobrażenie o charakterze budynku z rzeczywistym kontekstem urbanistycznym i wspólnie zastanowić się nad przesłaniem całego projektu. Serdecznie dziękujemy Instytutowi Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka za pomoc w sfinalizowaniu wyjazdu”.

Mateusz Adamczyk