Back to top
Publikacja: 02.12.2019
Konferencja "Polsko-Węgierski model samorządowej współpracy międzynarodowej"
Ekonomia


29 listopada w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zespół projektu zaprezentował wyniki badań dotyczące współpracy pięciu województw naszego kraju: lubelskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego z samorządem Węgier.

Dotychczas nie zostały przeprowadzone badania obejmujące swym zakresem polsko-węgierską współpracę międzynarodową, a wydaje się ona niezmiernie ważna chociażby w kontekście planowanych inwestycji, w tym m.in. Via Carpathia – trasa relacji północ-południe, która znacznie usprawni komunikację pomiędzy krajami.

W konferencji podsumowującej udział wzięli: Poseł na Sejm RP Beata Strzałka, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, samorządowcy z terenu województwa lubelskiego, przedstawiciele jednostek organizacyjnych samorządu województwa lubelskiego, przedstawiciele środowiska akademickiego, osoby ściśle zajmujące się współpracą międzynarodową.

W Konferencji wzięli udział między innymi

dr hab. Marcin Szewczak, prezes Instytutu Rozwoju Samorządu  

Terytorialnego Województwa Lubelskiego;

dr Małgorzata Ganczar, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego, KUL Jana Pawła II,

dr Anna Ostrowska, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, UMCS

mgr Katarzyna Kwiatosz, dyrektor Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego

dr Dorota Bis, Uniwersyteckie Centrum Rozwijania Kompetencji, KUL Jana Pawła  II,