Back to top
Publikacja: 29.09.2018
Węgierska tablica ks. Popiełuszki na Żoliborzu

Na warszawskim Żoliborzu  w kościele św. Stanisława Kostki, gdzie przed laty służył  ksiądz Jerzy Popiełuszko, 28 września odsłonięto  marmurową tablicę w językach węgierskim i polskim.

popieluszko-tablica-wegierska.jpg

–  Bardzo dziękuję naszym przyjaciołom z Węgier za tę wspaniałą inicjatywę oddawania Bogu czci poprzez Jego świętego, błogosławionego księdza Popiełuszkę, a przez to krzewienia chrześcijańskiej wizji życia i chrześcijańskiej kultury życia – mówił w homilii podczas towarzyszącej uroczystości Mszy Świętej biskup Piotr Jarecki

popieluszko-tablica-minister.jpg

Uroczystości odbyły się po południu, 28 września, na warszawskim Żoliborzu. W odsłonięciu tablicy udział brali między innymi minister Miklós Soltész – sekretarz stanu ds. Kościołów, mniejszości narodowych i pomocy humanitarnej prześladowanym chrześcijanom w Kancelarii Premiera Węgier oraz Orsolya Zsuzsanna Kovács - ambasador Węgier w Polsce. 

popieluszko-tablica-minister2.jpg

Odsłonięcie tablicy poprzedziła Msza Święta, której przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Piotr Jarecki. Biskup Jarecki dziękował węgierskim władzom za inicjatywę oddawania Bogu czci, poprzez Jego świętego, błogosławionego księdza Popiełuszkę, a także za krzewienia chrześcijańskiej wizji życia i chrześcijańskiej kultury życia.

W trakcie homilii, biskup Jarecki odnosił się do czytania z tego dnia, z Księgi Koheleta. Duchowny mówił:

„Kiedy czytałem fragment z Księgi Koheleta, pomyślałem, że do tych zmian, które on wylicza, można by dodać jeszcze jedną: jest czas komunizmu i czas końca komunizmu; jest czas systemu totalitarnego i jest czas systemu demokratycznego. Przeżyliśmy to. I Węgrzy, i Polacy”.

Biskup Jarecki wzywał także do pokazywania świadectwa swojej wiary w wymiarze społecznym i obywatelskim. – Wiara ma owocować nie tylko w życiu indywidualnego człowieka, ale też w życiu społeczeństw. W życiu narodu węgierskiego i polskiego. W życiu Europy i świata. Ponieważ jesteśmy przekonani, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, Syn Boga żywego. I o tym niech mówi ta tablica, poświęcona bł. ks. Jerzemu Popiełuszce – tłumaczył biskup Jarecki.

popieluszko-tablica-biskup.jpg

Po zakończeniu Mszy Świętej duchowny poświęcił tablicę upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę, a jej uroczystego odsłonięcia dokonał minister Miklós Soltész. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem przez Węgrów pierwszej zwrotki węgierskiego hymnu. 

popieluszko-tablica-instytut.jpg

Delegacja Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej  im. Wacława Felczaka składa kwiaty przed tablicą (prof. Arkadiusz Adamczyk i dyr. Maciej Szymanowski)

zdjęcia: Instytut im. Felczaka