Back to top
Publikacja: 09.07.2023
Mapa bogactwa w Europie. Polska jest nie tylko pierwsza w regionie, lecz także wyprzedza już nawet Hiszpanię czy Portugalię
Ekonomia

Polski Produkt Krajowy Brutto błyskawicznie dogania unijną średnią. O tym, że w Polsce żyje się coraz lepiej, świadczą również inne wskaźniki, wśród nich rzeczywista konsumpcja indywidualna per capita (AIC). Według najnowszych danych Eurostatu wysokość wskaźnika AIC dobrze obrazuje poziom dobrobytu materialnego w danym kraju. W ubiegłym roku wartość AIC dla Polski znalazła się już na poziomie 86 proc. unijnej średniej. Dla porównania w Czechach wskaźnik ten był na poziomie 83 proc., na Słowacji 73 proc., a w na Węgrzech 72 procent.


Nowoczesne biurowce w centrum Warszawy. Fot. Bartek z Pixabay


Rzeczywistą konsumpcję indywidualnąa (AIC) według samego Eurostatu można uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych, ponieważ wskaźnik ten odzwierciedla wydatki na dobra i usługi konsumpcyjne nabyte bezpośrednio przez gospodarstwa domowe, a także usługi świadczone przez instytucje non profit i rząd (np. edukacyjne lub zdrowotne). 

W ubiegłym roku w przypadku dziewięciu państw Unii Europejskiej wskaźnik AIC na mieszkańca był powyżej średniej UE (najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Luksemburgu – 138 proc., w Niemczech – 119 proc. oraz w Austrii – 188 proc.).

W 18 unijnych krajach wskaźnik ten miał wartość poniżej średniej dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Najniższy poziom AIC odnotowano w Bułgarii (zaledwie 67 proc.), a także na Węgrzech (72 proc.) oraz na Słowacji (73 proc.). W przypadku Czech wartość wskaźnika wyniosła 83 proc., a w przypadku Polski aż 86 proc. Dla porównania poziom AIC w przypadku Hiszpanii wynosi 85 proc., identycznie jak w przypadku Portugalii.

Wrażenie może robić również ogromne tempo, w którym poziom dobrobytu materialnego zbliża się do unijnej średniej. W latach 2004–2022 wskaźnik AIC w Polsce wzrósł aż o 29 punktów procentowych z 57 proc. do 86 proc. unijnej średniej i był czwartym najszybszym wzrostem w skali całej Unii Europejskiej (większe tempo wzrostu odnotowały jedynie Rumunia – wzrost aż o 48 pkt. proc., Litwa – wzrost o 37 pkt. proc.) oraz Łotwa (wzrost o 30 pkt. proc.). Wśród państw Grupy Wyszehradzkiej Polska najszybciej dogania unijną średnią dobrobytu. Na drugim miejscu w tej kategorii znajduje się Słowacja, która od 2004 do 2022 roku przeskoczyła z 58 proc. do 73 proc. Na trzecim Czechy (z 74 proc. do 83 proc.), a na czwartym Węgry (z 64 proc. do 72 proc. unijnej średniej). 

(J)