Back to top
Publikacja: 08.07.2023
Słowacka gospodarka mocno zwolniła. Przez inflację realne zarobki Słowaków spadają
Ekonomia

Słowacji udało się co prawda uniknąć recesji, ale tempo wzrostu gospodarczego jest w tym roku powolne. Według najnowszych unijnych prognoz w ciągu całego 2023 roku słowackie PKB urośnie o 1,7 proc., a w roku 2024 o 2,1 procent. Mimo szybkiego tempa rozwoju na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), płace nie rosną wystarczająco szybko, aby zrównoważyć wysoką inflację. Szybko rośnie więc odsetek Słowaków, którzy realnie zarabiają istotnie mniej niż rok wcześniej.


Zdjęcia ilustracyjne. Fot. Gerd Altmann/Pixabay


Słowaccy ekonomiści obawiali się, że kryzys energetyczny może sprawić, że gospodarka pogrąży się nawet w krótkiej recesji. Czarnego scenariusza udało się uniknąć. Według danych słowackiego urzędu statystycznego (pełny raport TUTAJ) w pierwszym kwartale 2023 roku PKB wzrósł o 0,9 proc. (w czwartym kwartale 2022 roku tempo wzrostu rok do roku wynosiło 1,1 proc.).

Kwartał do kwartału gospodarka Słowacja urosła o 0,2 proc., co – jak zauważyli statystycy – było możliwe głównie dzięki nadwyżce w handlu zagranicznym (różnica między eksportem a importem wyniosła 818 mln euro) oraz dzięki wzrostowi popytu inwestycyjnego. 

Mimo że Słowacja i tak rozwija się w tempie szybszym niż takie kraje jak Czechy czy Węgry, to płace nie rosną na tyle, aby zrównoważyć wciąż wysoką inflację (12,4 proc. w maju 2023 roku). Jak zauważył portal standard.sk w 2022 roku mocno zwiększył się odsetek osób pracujących w wieku 25–60 lat, których dochody rok do roku realnie spadły. Z danych opublikowanych na portalu wynika, że w 2022 roku niemal 40 proc. pracujących Słowaków znalazło się w grupie, której realne dochody rok do roku albo się nie zmieniły, albo były niższe od 0 do 10 proc. (rok wcześniej w grupie tej znajdowało się około 30 proc. Słowaków). 

Niemal 25 proc. zatrudnionych na Słowacji odnotowało spadek realnych dochodów w wysokości od 20 do 10 proc. rok do roku (w 2021 roku w tej grupie znajdowało się niecałe 10 proc. pracujących Słowaków). W przypadku około 5 proc. zatrudnionych u naszych południowych sąsiadów zmiana realnej płacy rok do roku wahała się między 30 proc. do 20 proc. (w 2021 roku w tej grupie była o połowę mniej liczba), a niecałe 5 proc. mogło skarżyć się na spadek realnych dochodów o ponad 30 proc. 

Realne dochody wyższe niż rok wcześniej o 0–10 proc. miało w 2022 roku około 15 proc. Słowaków (rok wcześniej było to ponad 30 proc.). Nieco ponad 5 proc. zarabiało 10–20 proc. więcej, około 2,5 proc. zarabiało o 20–30 proc. więcej, a około 4 proc. było w grupie, która mogła pochwalić się realnych dochodami o ponad 30 proc. wyższymi niż rok wcześniej.

(J)