Back to top
Publikacja: 22.06.2023
Węgierski komisarz UE: Ukraina osiągnęła poważne wyniki na drodze do członkostwa unijnego
Polityka

„Ukraina i Mołdawia osiągnęły poważne wyniki na drodze do członkostwa w UE, jednak przed rozpoczęciem oficjalnych negocjacji akcesyjnych muszą wypełnić wszystkie swoje zobowiązania” – stwierdził w tymczasowym raporcie przygotowanym dla unijnych ministrów Olivér Várhelyi, komisarz Komisji Europejskiej ds. polityki sąsiedztwa i rozszerzenia.

Zdaniem węgierskiego komisarza Ukraińcy w minionym roku byli w stanie wykazać się dobrymi postępami w dwóch z siedmiu postawionych im warunków: w obszarze wymiaru sprawiedliwości i reformy mediów. Podkreślił również, że Ukraina osiągnęła wyniki w walce przeciwko korupcji. Natomiast w przypadku reformy trybunału konstytucyjnego i organów ścigania, w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz praw wymierzonych w oligarchów i w celu ochrony praw mniejszości narodowych (Komisja Wenecka właśnie skrytykowała tę ostatnią), mają jeszcze wiele do zrobienia.

Unia ustaliła te warunki rok temu, przed rozpoczęciem konkretnych negocjacji akcesyjnych. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą może zapaść najwcześniej w grudniu 2023 roku.

 

Źródło: Mandiner.hu

Zdjęcie: Wikimedia Commons