Back to top
Publikacja: 06.06.2023
Mecenas Jerzy Kwaśniewski w wywiadzie dla Hungarian Conservative: Nasz region musi znaleźć sposób na zrównoważenie Brukseli
Polityka

„Kraje, takie jak Rumunia, Bułgaria czy powojenna Ukraina, chętnie zostałyby partnerami państw regionu Europy Środkowej. Stworzenie sojuszu złożonego z tych krajów byłoby korzystne nie tylko dla nas, ale także dla całej Unii Europejskiej, ponieważ z populacją naszego regionu, liczącą łącznie około 100 milionów ludzi, możemy z powodzeniem wpływać na Unię Europejską i stanowić przeciwwagę dla Brukseli” – zauważa mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris w wywiadzie dla portalu Hungarian Conservative.


W maju obecnego roku mecenas Jerzy Kwaśniewski przemawiał do amerykańskich i europejskich konserwatystów podczas zorganizowanej już po raz drugi w Budapeszcie konferencji „Conservative Political Action Conference Hungary”. Fot. Tibor Illyes/MTI/PAP/EPA


Mecenas Jerzy Kwaśniewski zauważył w opublikowanym dzisiaj wywiadzie, że zacieśnianie partnerstwa w regionie powinno rozpocząć się od „(re)konstrukcji infrastruktury”, a zwłaszcza infrastruktury drogowej oraz energetycznej, która obecnie skoncentrowana jest wokół Niemiec. „Po wykonaniu tego zadania należy pomyśleć o głoszeniu, promowaniu i przestrzeganiu podstawowych wartości i zasad podzielanych przez kraje i narody Europy Środkowej” – radzi prezes zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, zauważając, że dzięki temu narody regionu będą mogły znaleźć wspólny język, wolny od dominujących na Zachodzie „progresywnych” ideologii. „Niezbędne ramy tworzone są podczas takich wydarzeń jak CPAC Hungary” – zaznaczył mec. Kwaśniewski, odnosząc się do majowej, międzynarodowej konferencji konserwatystów w Budapeszcie.

Prezes Instytutu Ordo Iuris zwrócił również uwagę, że Polska podobnie jak Węgry toczy spory z unijną biurokracją. W rozmowie z konserwatywnym węgierskim portalem polski prawnik zauważył także, że Polacy i Węgrzy są wobec siebie znacznie bardziej solidarni niż próbują to przedstawiać niektóre media. I to właśnie od „naszego historycznego, sprawdzonego, stabilnego partnerstwa” powinno się zacząć budowę strategicznego sojuszu państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

– Nie wolno stawiać wozu przed koniem. Transport, infrastruktura i wspólne wartości – gdy będziemy mieli już te trzy elementy, będzie można przystąpić do odpowiedniej współpracy politycznej – zaznaczył mecenas Jerzy Kwaśniewski. 

(J)