Back to top
Publikacja: 01.02.2022
Już w najbliższy weekend 32. Konferencja Europa Karpat w Krasiczynie
Polityka

Od 5 do 6 lutego w Krasiczynie odbędzie się 32. edycja Konferencji Europa Karpat. W wydarzeniu wezmą udział między innymi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Marek Kuchciński, a także dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej prof. Maciej Szymanowski. Parlamentarzyści, samorządowcy oraz eksperci będą dyskutować o znaczeniu dyplomacji parlamentarnej dla bezpieczeństwa Europy, skutkach Zielonego Ładu oraz odbudowie gospodarki regionu Karpat po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19. 


Organizatorem konferencji jest Kancelaria Sejmu. Transmisja dostępna będzie na sejmowym kanale w serwisie YouTube.

PROGRAM KONFERENCJI EUROPA KARPAT:

5 lutego (sobota)
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
10:00 – 11:00 Otwarcie wystawy „Węgry a Cud nad Wisłą. Węgierska pomoc w wojnie polsko-bolszewickiej”
Zamek w Krasiczynie
11:15 Otwarcie Konferencji Europa Karpat
 

11:30 – 12:45 I Dyplomacja parlamentarna w trosce o bezpieczeństwo Europy
Moderator: Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej
Prelegenci:
• Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu  
• Mykola Kniazhytsky współprzewodniczący Grupy Parlamentarnej ds. Kontaktów Międzyparlamentarnych z Rzecząpospolitą Polską (Ukraina) 
• Björn Söder deputowany Riksdagu (Szwecja) 
• Markiyan Malskyy, dziekan Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Lwowski 
• Žygimantas Pavilionis członek Komisji Spraw Zagranicznych w Seimasie (Litwa) (udział zdalny)
• Richard Hörcsik, przewodniczący Komisji ds. UE Zgromadzenia Narodowego (Węgry) (udział zdalny)
• Nikoloz Samkharadze przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Gruzji (udział zdalny)
• Rozália-Ibolya Biró, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych Izby Deputowanych Rumunii (udział zdalny)
• Zdzisław Krasnodębski, poseł do Parlamentu Europejskiego (udział zdalny) 


13:00 – 14:15 II „Znad Bałtyku nad Morze Czarne i Egejskie przez Karpaty? Nowe połączenia w ramach sieci TEN-T szansą dla regionu”
Moderator: Bogdan Rzońca, poseł do Parlamentu Europejskiego 
Prelegenci:
• Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury  
• Alexander Kubrakov, minister infrastruktury (Ukraina) 
• Julius Skačkauskas, wiceminister transportu i komunikacji (Litwa) (udział zdalny)
• Tâlis Linkaits, minister transportu (Łotwa) (udział zdalny)
• Peter Hrapko, dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa (Słowacja) (udział zdalny)
• Péter Tóth, zastępca sekretarza stanu ds. transportu (Węgry) (udział zdalny)
• Jan Sechter, wiceminister transportu (Czechy) (udział zdalny)
• Vladimir Varbanov, wiceminister transportu i komunikacji (Bułgaria) (udział zdalny)
• Sorin Mihai Grindeanu, wicepremier, minister transportu i infrastruktury (Rumunia) (udział zdalny)

15:30 – 16:45 III Zielony Ład w Europie Karpat – rolnictwo ekologiczne jako szansa dla małych i średnich gospodarstw rolnych, rolnictwo węglowe, Strategia na rzecz bioróżnorodności 2030, Strategia leśna  
Moderator: Teresa Pamuła, poseł, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Prelegenci:
• Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa 
• Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 
• Norbert Kaczmarczyk, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi
• Anna Paluch, wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
• Petr Jílek, wiceminister ds. rolnictwa ekologicznego oraz badań i rozwoju (Czechy) (udział zdalny)
• Martin Kováč, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Republiki Słowackiej (udział zdalny)
• Sorin Moise, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Rumunii (udział zdalny)
• Zsolt Feldman, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa Węgier (udział zdalny)
• Viorel Gherciu, minister rolnictwa i przemysłu spożywczego (Mołdawia) (udział zdalny)

Głosy w dyskusji:
• Jan Tabor, p.o. zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej 

17:00 – 18:15  IV Odbudowa gospodarek regionu karpackiego po kryzysie gospodarczym
Moderator: Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A 
Prelegenci:
• Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego 
• Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomiczne / Economic Forum
• Ján Hudacký, konsul honorowy RP w Preszowie 
• Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej 
• Mihaly Khariy, dyrektor Centrum na rzecz Transformacji (Ukraina) (udział zdalny)
• Jan Sarnowski, wiceminister finansów (udział zdalny)
Głos w dyskusji:
• Marcin Szewczak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

18:15 – 19:00 Wydarzenie specjalne: Wręczenie wyróżnień twórcom i animatorom kultury przez wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin - oficjalna strona

19:00 – 20:00 Wydarzenie specjalne: Przedpremierowe zwiedzanie wystawy Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021
Wydarzenie pod honorowym patronatem prezydenta Andrzej Duda

6 lutego (niedziela)
 

Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie
9:00 Wydarzenie specjalne: Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom w cyfrowym konkursie na komiks „Legendy podkarpackie” organizowanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i Kancelarię Sejmu

9:30 – 10:45 V Młodzi czempioni – twórcy przyszłości Europy Środkowej: innowacja, kreatywność, wynalazki
Moderator: Robert Gönczi, asystent badawczy w Instytucie Badań nad Migracjami w Budapeszcie (Węgry) 
Prelegenci:
• Patryk Pijanowski, założyciel Nebucode oraz TherapyCave (zwycięski projekt Kopalni Startupów)
• Michał Styczyński, doktorant na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
• Alicja Filiacz, zwyciężczyni I miejsca w konkursie na cyfrowy komiks o legendach podkarpackich 
• Maksymiliam Paczyński, laureat międzynarodowego konkursu Intel Impact Creators
• Maciej Trojnar, trzykrotny laureat Olimpiady Geograficznej, kapitan polskiej reprezentacji na National Geographic World Championships 

11:00 – 12:15 VI Uniwersytety i ich społeczne otoczenie
• Współpraca w regionie karpackim – doświadczenia i rekomendacje
• Renowacja OBSERWATORIUM na Popie Iwanie w trudnych warunkach budżetowych, politycznych i w warunkach COVID
Moderator: Jan Malicki, dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 
Prelegenci:
• Igor Cependa, rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego (Ukraina) 
• Piotr Pilch, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
• Oleh Skrynyk, kierownik projektu badawczego na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego 
• Bogusław Sonik, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego 
• Stefan Purici, prorektor ds. relacji międzynarodowych Uniwersytet Stefana Wielkiego w Suczawie 
• Jan Draus, Uniwersytet Rzeszowski, przewodniczący Kolegium IPN 
• Switlana Onyszczuk, gubernator Obwodu Iwano-Frankowskiego (Ukraina) (udział zdalny)

12:30 Wydarzenie specjalne: Wręczenie nagród Karpackiej Piątki w kategorii VIP przez przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Marka Kuchcińskiego 
Stok Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji


15.00 Uroczyste zakończenie zawodów Międzynarodowy Puchar EUROPA KARPAT i wręczenie nagród zwycięzcom