Back to top
Publikacja: 27.01.2021
Do 31 stycznia trwa konkurs na dofinansowania

Ogłoszenie o konkursieInstytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka – na podstawie § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie finansowania lub dofinansowania przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka przedsięwzięć podejmowanych na rzecz współpracy polsko-węgierskiej (Dz. U. 2018 r., poz. 2168) – ogłasza konkurs otwarty na przedsięwzięcia podejmowane na rzecz współpracy polsko-węgierskiej w 2021 r.

W 2021 r. wyznaczone zostały następujące rodzaje przedsięwzięć priorytetowych

 1. Stworzenie e-podręczników do nauki języka węgierskiego dla Polaków oraz języka polskiego dla Węgrów na poziomie A2.
 2. Wymiana młodzieżowa między szkołami polskimi, w których prowadzona jest nauka języka węgierskiego, oraz szkołami węgierskimi, w których prowadzona jest nauka języka polskiego.
 3. Upamiętnienie Powstania Węgierskiego 1956 roku oraz polsko-węgierskiej solidarności obywatelskiej i społecznej w 1956 roku w nowoczesnych formach artystycznych o trwałym oddziaływaniu w przestrzeni miejskiej Warszawy i Budapesztu. (np. murale, instalacje outdoorowe).
 4. Gry edukacyjne z zakresu wiedzy o Polsce – po węgiersku, Węgrzech – po polsku, polsko-węgierskich relacji.
 5. Upamiętnienie 100. rocznicy meczu piłkarskiego Polska-Węgry, pierwszego międzypaństwowego meczu polskiej reprezentacji.
 6. Upamiętnienie dorobku muzycznego zespołu Omega.
 7. Produkcja krótkich form (np. clipy; animacje interaktywne) do wykorzystania w Internecie, wpisujących się w ustawowe cele Instytutu.
 8. Wizyty studyjne dziennikarzy.
 9. Organizacja kongresu samorządowego.
 10. Organizacja wydarzeń mających na celu wzmocnienie gospodarczej współpracy i konkurencyjności obu państw, poprzez m.in. budowanie i rozwijanie współpracy polskich i węgierskich firm oraz start-upów.
 11. Wspieranie polsko-węgierskiej myśli innowacyjnej i nowatorskich przedsięwzięć z zakresu kultury, gospodarki i polityki mających na celu wzmacnianie konkurencyjności obu państw.
 12. Projekty z zakresu nauk ścisłych.
 13. Promocja wiedzy o współczesnej Polsce na Węgrzech oraz współczesnych Węgrzech w Polsce.
 14. Rozpowszechnianie wiedzy o Jánosu Esterházym.
 15. Rozpowszechnianie wiedzy o prof. Wacławie Felczaku.

Warunki realizacji przedsięwzięć, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków określa Regulamin Konkursu dostępny tutaj.

Wniosek składa się na stronie podmiotowej Instytutu www.kurier.plus, w zakładce „Program Dofinansowanie Projektów”, począwszy  od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie.

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2021 roku.

Wniosek należy złożyć zgodnie z instrukcją dostępną tutaj

Aby przejść do wypełniania formularza wniosku, kliknij na link poniżej w części „Do pobrania”:


Do pobrania:

Wzór budżetu przedsięwzięcia i informacja o źródłach finansowania (pobierz)

Harmonogram (pobierz)

Wzór umowy (pobierz)

Kliknij tutaj, aby przejść do złożenia wniosku w formie elektronicznej (tylko użytkownicy zalogowani).