Back to top
Publikacja: 10.09.2020
Forum Ekonomiczne w Karpaczu - Dzień 2
Polityka

Praworządność. Rządy prawa - prawa obywateli, rządów, Unii Europejskiej

Lipcowe negocjacje państw UE dotyczące kształtu wieloletniego unijnego budżetu oraz funduszu odbudowy pokazały wyraźne podziały pomiędzy “starymi” i “nowymi” państwami Wspólnoty. Osią sporu są m.in. kryteria dystrybucji środków i tego, czy kwestia praworządności będzie brana przy tym pod uwagę. Polska i Węgry od kilku lat zmagają się z postępowaniem z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, a także są atakowane na forum unijnych instytucji za reformy i decyzje leżące w gestii państw członkowskich. Czy trwający konflikt nie jest wynikiem odmiennego definiowania pojęcia praworządności? Czy praworządność może służyć jako narzędzie nacisku?

Dyskusja panelowa z udziałem Patryka Jakiego, posła PE, oraz mecenasa Lecha Obary. Moderatorem spotkania był Arkadiusz Adamczyk, zastępca przewodniczącego Rady IF.


 

Solidarność, historia, pamięć – co nas łączy a co dzieli?

Budowanie świadomości oraz utrwalanie tożsamości historycznej jest jednym z trudniejszych zadań postawionych przed obywatelami zarówno w Polsce jak i na Węgrzech. Jak promować lata wspólnej historii? Jak ochronić oryginalne i unikatowe zabytki w regionie, które stały się częścią lokalnej tradycji? W jaki sposób możemy współpracować by ten skarb ocalić od zapomnienia?

Dyskusja  udziałem Kolomana Brennera, wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier, ministra kultury, Piotra Glińskiego, Zsolta Fekete, prezesa firmy Algotech, Sándora Kölesa, prezesa Fundacji Karpackiej na Węgrzech, oraz Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instyutu.