Back to top
Publikacja: 04.08.2020
Rozliczenie dofinansowania za rok 2020


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Poniżej zamieszczamy wzór końcowego sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia podejmowanego na rzecz współpracy polsko-węgierskiej. Podmioty, które otrzymały wsparcie od Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka są zobowiązane do złożenia końcowego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie o udzielenie wsparcia, zgodnie z poniższym wzorem.

1. Wzór Sprawozdania ze wsparcia Część I 2020 (pobierz)

2. Wzór sprawozdania ze wsparcia Część II 2020 (pobierz)

UWAGA: Plik Excel zawiera 3 zakładki.