Back to top
Publikacja: 23.03.2020
23 marca. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. komunikat CIS
Kultura


„Wspólne losy, wspólni bohaterowie, wspólni wrogowie i przyjaciele, wszystko to sprawiło, że między narodami polskim i węgierskim zrodziła się i utrwaliła autentyczna sympatia i głęboka przyjaźń” - czytamy w przyjętej w marcu 2007 r. przez węgierskie Zgromadzenie Narodowe oraz polski Sejm uchwale. W dokumencie tym postanowiono, że każdego roku 23 marca będzie obchodzony jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Oba parlamenty przyjęły uchwałę bez głosu sprzeciwu. W jej tekście przywołano wydarzenia i postaci historyczne łączące Polaków i Węgrów: panowanie pochodzącego z Węgier króla Stefana Batorego, kiedy to Polska przeżywała jeden z najświetniejszych okresów w swojej historii, dokonania gen. Józefa Bema w walce o wolność Węgier oraz poparcie Polaków dla powstania w Budapeszcie w 1956 r. i pomoc jego ofiarom.

Więzy przyjaźni między naszymi narodami znajdują swój wyraz także w działaniach w ramach dyplomacji parlamentarnej. Tradycją stały się regularne spotkania szefów izb, zarówno dwustronne, jak i w gronie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej. Są one forum dyskusji i uzgadniania stanowiska naszych państw wobec kluczowych problemów regionu, rozmowy dotyczą też relacji Polski i Węgier z Unią Europejską. Aktywności te służą także pielęgnowaniu pamięci o wspólnej historii. Przykładem może być odsłonięcie w Budapeszcie i w Warszawie bliźniaczych pomników upamiętniających bohaterów Polski i Węgier. W obu stolicach w 2017 r. ustawiono monumenty w formie ławeczek, poświęcone pamięci Henryka Sławika i Józsefa Antalla. W czasie II wojny światowej uratowali oni przed śmiercią ze strony Niemców ok. 30 tys. osób. W 2018 r. w Budapeszcie odsłonięto pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej.

Jednym z praktycznych wymiarów współpracy było powołanie do życia na mocy przyjętej przez Sejm w 2018 r. ustawy Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Na Węgrzech działa partnerska Fundacja im. Wacława Felczaka. Zadaniem obu instytucji jest wspieranie i rozwijanie współpracy między obu państwami w różnych wymiarach: kulturalnym, edukacyjnym, naukowym.

Zasługi w pielęgnowaniu i rozwoju stosunków polsko-węgierskich na szczeblu parlamentarnym zostały uhonorowane przyznaniem wysokich odznaczeń państwowych przewodniczącym izb. Prezydent Węgier János Áder odznaczył w marcu 2018 r. marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier. Rok później marszałek Sejmu Elżbieta Witek wręczyła przyznany przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyż Wielki Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövérowi. „Polska dziękuje w ten sposób Węgrom za wspólnotę ducha, myśli i czynu” - mówiła marszałek Witek podczas uroczystości w Sejmie.

 

 

 

 

 

Fot. Kancelaria Sejmu 

Źródło: sejm.gov